Petice za záchranu kožešinových farem v ČR

Nejkvalitnějším oděvním materiálem je zvířecí kožešina. Tuto skutečnost člověk poznal již v pravěku a ani dnes v 21.století její obliba jako luxusního a nadčasového materiálu neklesá. Pravou kožešinu stále užívá většina světových módních autorit, jako namátkou např. Versace, Jean Paul Gaultier, Dior, Burberry, Valentino, Marc Jacobs, Diane von Furstenberg, Ellie Saab, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Fendi aj. Ačkoli různí samozvaní "ochránci zvířat" se snaží kožešinu vykreslit jako něco nemoderního, nepotřebného a "pokrokem" překonaného, trend je přesně opačný - celosvětově spotřeba pravé kožešiny stále stoupá. Není na tom nic špatného. Zatímco v minulosti byla kožešinová zvířata v přírodě pronásledována někdy až skoro do vyhubení (jinak to ale ani nebylo možné), dnes většina kůží pochází z farem a divoká zvěř tak už není ohrožena. Nošením pravé kožešiny "ubližují" lidé zvířatům asi tak stejně jako nošením kožené bundy nebo konzumací masa z rovněž hospodářsky chovaných zvířat. Nebo snad jsou liška či norek "něco více" než miliony prasat, krav, kuřat, králíků a dalších běžných jatečních zvířat, usmrcovaných bez velkého soucitu veřejnosti? Střízlivým pohledem viděno: asi sotva (leda že jsou možná roztomilejší).

Přes tyto nesporné skutečnosti i do ČR dorazilo protikožešinové tažení bojovníků za "zvířecí práva" (jehož předzvěstí byl již absurdní zákaz prodeje tulení kožešiny v Evropě, který způsobil přemnožení tuleňů). Bohužel i naši politici podlehli nesmyslné a emocionální propagandě této malé, ale bohužel hlasité skupinky aktivistů. Ti k dosažení svého cíle neváhají používat ani tak nevkusné prostředky jako např. demonstrace v "Adamově rouše", zavíraní se do klecí na náměstí nebo protiprávní vypouštění kožešinových zvířat z farem. Netají se tím, že jejich konečným cílem je úplný zákaz prodeje výrobků ze zvířecí kožešiny - tedy něco, co by se už zásadně dotklo samotných spotřebitelů.

Pod jejich tlakem schválili naši zákonodárci prostřednictvím novely zákona na ochranu zvířat proti týrání zákaz kožešinových farem v ČR do ledna 2019. Dodejme, že navíc za podmínek odporujících slušnému právnímu státu: krátká přechodná lhůta, nízké a hlavně nenárokové finanční kompenzace pro chovatele (dostanou je jen ti, kteří prokážou výslovně způsobené újmy). Zákon v této podobě je tedy jednak z výše popsaných důvodů zcela nesmyslný, jednak je nedemokratický a poškozuje svobodu vlastnictví a podnikání.

My níže podepsaní žádáme úřady a orgány, kteří ještě budou mít osud kožešinových farem ve svých rukách, a rovněž apelujeme na poslance Parlamentu ČR, aby zákon o ochraně zvířat co nejdříve zmírnili a zákaz kožešinových farem zrušili. Je záhodno konat hned, dokud trvá přechodné období do ledna 2019 a farmy mají ještě možnost existence. Žádáme, aby existence kožešinových farem jako jednoho ze standardních sektorů naší zemědělské výroby byla nadále umožněna, a to bez zpřísňování podmínek ochrany zvířat (jinak by mohl nastat tzv. skrytý zákaz farem: formálně by byly povoleny, ale za nesplnitelných podmínek). Naše požadavky opíráme o následující důvody:

1. Předně je právem každého člověka nosit oblečení z takového materiálu, jaký sám chce. A dokud je poptávka, je právem chovatelů si zřídit legální živnost a tuto poptávku ze svých chovů uspokojovat. Jen kvůli sporné nepohodě zvířat zakazovat produkci nejkvalitnějšího oděvního materiálu, jaký lidstvo objevilo, je absurdita, která nemá obdoby.

2. Jsme proti jakémukoli bezdůvodnému týrání zvířat, ale něco jiného je hospodářské využívání zvířat kvůli konkrétním produktům, což určitě není jen maso. Všestranné zájmy člověka se nedají zredukovat na holou obživu. Šetrným usmrcením zvířete pro maso, ale i pro kůži, kožešinu, peří, tuk, loveckou trofej či pro vědecký výzkum získává člověk něco, co potřebuje pro svůj kvalitní plnohodnotný život, a tak nelze mluvit o ničem nemorálním. V takovýchto případech je zkrátka v pořádku, když zájem člověka dostává přednost před zájmem zvířete, pokud příslušné zvíře neúměrně netrpí. Řeči o kožešinové módě coby výrazu "nerespektu ke zvířecím životům" nemají smysl - pokud by lidstvo přírodu respektovalo podle představ zelených fanatiků, vymřelo by hladem a zimou. Jsme pro ochranu zvířat, ale i ta musí mít někde svoje hranice. Nelze povyšovat zvířecí práva nad práva lidí.

3. Oproti všem tvrzením aktivistů kožešinová zvířata na českých farmách netrpí. Tedy pokud za utrpení nepovažujeme prostou skutečnost, že jsou držena v zajetí a že délka jejich života je člověkem omezena - to je zkrátka úděl všech hospodářských i třeba laboratorních zvířat.  Na kožešinových farmách se chovají domestikovaná hospodářská zvířata, většinou hybridy vyšlechtěné speciálně kvůli kožešině. Samozřejmě nemohou mít v zajetí takové podmínky jako v přírodě, ale jsou na život v klecích zvyklá a mají tam vše, co potřebují ke spokojenému zvířecímu životu.

4. Kožešinové farmy jsou v ČR legální a legitimní podnikání, které existuje téměř sto let. Jsou pod veterinárním dohledem, podmínky chovu podléhají přísné legislativě. Zvířata mají veškerou zdravotní péči (lepší než miliony lidí ve třetím světě!) a v přiměřeném věku jsou humánně usmrcována. Žádný chovatel se nebude o svoje zvířata starat špatně, protože vše by se pak podepsalo na kvalitě kožešin z nich. Ze stejného důvodu nemůže docházet ani k údajnému stahování kůže zaživa, které se praktikuje možná v asijských zemích, rozhodně ale ne v ČR.

5. Kožešinové farmy nejen neohrožují žádná divoce žijící zvířata, ba naopak svou existencí chrání mnoho druhů před vyhubením! Aktivisté sice sní o tom, že zájem konzumentů o kožešiny jednou jako mávnutím kouzelného proutku zmizí, ale tomu se tak sotva někdy stane. Bez evropských kožešinových farem by musely poptávku uspokojovat kožešiny ze zmíněných asijských farem (kde si s žádným welfarem zvířat rozhodně nedělají starosti) nebo právě z lovených divokých zvířat, jak tomu bylo v minulosti.

6. Zvláště v dnešní době apelujeme na toleranci ve společnosti. Nikdo nebrání komukoli vyzvávat vegetariánství, veganství, módu bez kožešin či jakýkoli jiný alternativní životní styl. Ale tito spoluobčané by neměli diktovat většinové společnosti, jak se podle nich má chovat ke zvířatům nebo jaké oděvy smí a nesmí nosit.

7. Současná podoba přijatého zákona je vůči majitelům kožešinových farem drastická a je podle našeho názoru nedemokratická a protiústavní.

Dnes nejsou ohrožena kožešinová zvířata, ale v ČR jsou ohroženy kožešinové farmy. Ne kvůli nedostatku zájmu o kožešiny, který se naopak zvyšuje, ale kvůli zásahu politické moci. Vyzýváme proto každého, komu se současné protikožešinové tažení příčí a kdo se chce chovatelů zastat, aby se svým podpisem připojil k petici a dal tak najevo, že v naší společnosti určitě nejsou jen odpůrci kožešin...

 

PS: autor petice nemá žádnou vazbu na kožešinové farmy nebo na jakékoli jiné subjekty v oblasti výroby, zpracování a prodeje kožešin, na věci je zainteresován pouze jako konzument a příznivec tohoto materiálu. Bude rád za jakékoli Vaše podněty níže, pozitivní i negativní.


Lukáš Bejček    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Lukáš Bejček, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook