Petice za záchranu obecního majetku

Touto peticí vyjadřujeme své hluboké znepokojení nad tím, jak je nakládáno s majetkem hl. m. Prahy ve správě městské části Praha 10 i s majetkem obce. Strašnická škola i kulturní dům Eden chátrají a není s nimi nakládáno s péčí řádného hospodáře. Vyzýváme tímto Úřad MČ Prahy 10 k okamžité nápravě. Zastavte devastaci těchto objektů, zajistěte nezbytné opravy a vraťte je k užívání obyvatelům Prahy 10!

V Praze dne 21. 9. 2013


Ivana Mádrová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Ivana Mádrová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook