Petice za zrušení ohňostrojů ve Františkových Lázních

Petice za zrušení ohňostrojů a pyrotechnických zábav pořádaných Městem Františkovy Lázně ve spolupráci s MKS Františkovy Lázně.

S ohledem na skutečnost, že Město Františkovy Lázně ve spolupráci s MKS Františkovy Lázně pořádá každým rokem v období dubna až května ohňostroje k různým příležitostem v době hnízdění ptactva a rozmnožování zvířat z volné přírody, tedy v době krajně nevhodné, žádají podepsaní občané, aby tyto nesmyslné, nekulturní, drahé a životní prostředí poškozující ohňostroje byly zrušeny. Ohňostroji a pyrotechnickými zábavami v této době jsou také narušovány životní cykly zde hnízdní populace Čápa bílého a ostatních živočichů z volné přírody včetně obecně i zvláště chráněných kolonií ptactva v nedalekých rybničních soustavách a v PR 1266 Amerika. Podepisující občané žádají vedení Města Františkovy Lázně, aby v tomto smyslu upravilo příslušnou obecně závaznou vyhlášku a nepovolovalo vyjímky např. na akce pořádání ohňostrojů při různých oslavách, pořádaných Městem Františkovy Lázně ve spolupráci s MKS Františkovy Lázně, tedy ani na akcích tzv. "pálení čarodějnic" či při příležitosti zahajování lázeňské sezóny atp.

Petardy a ohňostroje způsobují strach, zranění i smrt nevinným tvorům.  Že zábavní pyrotechnika není jen otázkou zdraví zvířat podrobně uvádí i Společnost pro zvířata na svých webových stránkách , kde je k dispozici i letáček se všemi informacemi. Na základě získaných zkušeností  ČIŽP upozorňuje,  že pořádání ohňostrojů s neúměrně silnými zvukovými a optickými efekty v době hnízdění ptáků (tj. zhruba od března do konce července kalendářního roku) je krajně nevhodnou činností způsobující rušení ptáků, které je v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Inspekce proto doporučuje na tuto skutečnost upozornit jak pořadatele těchto akcí, tak také věcně a místně příslušné orgány ochrany přírody, které k podobným akcím vydávají povolení.

LETÁK-STOP-ZÁBAVNÍ-PYROTECHNICE.jpg


Petr Švehla    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Pokud chcete podepsat tuto petici, kterou vytvořil(a) Petr Švehla, vyplňte formulář níže. Autor petice uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook