Petice za využití pozemků v ulici Hudečkova, Praha 4 – Podpora veřejného parku a odmítnutí vývařovny/domova seniorů

Petice za využití pozemků parc. č. 887 a 884, k. ú. Krč, v ulici Hudečkova, Praha 4 - Krč

My, níže podepsaní, v souladu § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním,

tímto požadujeme,

aby pozemky parc. č. 887 a 884, k. ú. Krč, v ulici Hudečkova, Praha 4 – Krč, byly využívány jako veřejně přístupný park, a to v souladu s přiloženou studií využitelnosti pozemků.

Odůvodnění:

Řešení v podobě domu seniorů a s tím spojené vývařovny pro 3x800 denně jídel je pro nás zcela nepřijatelné.

Místo toho navrhujeme investičně nepříliš nákladné využití pozemků v podobě veřejně přístupného, avšak uzavřeného charakteru parku, s minimem nových zásahů, s odstraněním náletové zeleně, s opravou stávajícího oplocení, nahrazením přístupových bran samouzavíracími brankami, provedením nejnutnější údržby stávající zeleně, doplněním nového vstupu z chodníku podél parku, sezením formou hraněných přírodních trámů apod.

Děkujeme.

Petiční výbor

Jan Krákora, nar. 13/10/1976, bytem Hudečkova 2036/1b, Praha 4 – Krč, 140 00

studie_park_Hudečkova_11.jpg

studie_park_Hudečkova_21.jpg

studie_park_Hudečkova_3.jpg


Jan Krákora    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Jan Krákora, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook