Přísnější potrestání za týrání zvířat.

Já níže podepsaná/ný

Žádám o přísnější potrestání osoby která se podílí na

týrání jakéhokoliv zvířete.

Žádám o zaplacení veškerých nákladů spojených s léčbou 

kterou musí toto zvíře podstoupit  po napadení dotyčnou osobou.

Dále žádám o zveřejnění této osoby na všech sociálních sítích!!!!

 


Olina Vlášková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici


NEBO

Autor petice uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.
Facebook