Pozastavit zavádění technologie mobilních sítí 5G a zabývat se diskusí nad ochrannými limity pro stávající technologie

Vážená paní, vážený pane,

v tisku se stále častěji objevuje záměr brzy zavést nové mobilní technologie 5G do infrastruktur mobilních operátorů. V médiích se hovoří o vysokých rychlostech přenosu, obsloužení velkého množství zařízení, sdílení a rozšiřování inteligentní 5G sítě  prostřednictvím klientských zařízení, ale hovoří se pouze povrchně o parametrech těchto technologií nebo možných zdravotních problémech při jejích nadužívání.

V médiích ani v politickém spektru neznívají směrem k veřejnosti informace o vědecky podložených a zdokumentovaných zdravotních problémech souvisejících s již užívanými bezdrátovými technologiemi, ačkoliv řada zahraničních odborníků již déle upozorňuje na nutnou diskusi.

Z technických principů funkce technologie 5G vyplývá, že nasazením dojde k navýšení zátěži elektromagnetickým zářením na občany hlavně ve větších městech - v ulicích, veřejných prostorách, obchodních centrech, ve více zastavěných lokalitách. Milimetrové záření 5G technologie obtížně prostupuje budovami, pevnými materiály, takže bude nutné kvůli enormnímu množství přenášených dat pokrývat prostory větším množstvím pozemních stanic na 1km čtverečný než u starších technologií. U 5G vychází na každých 100-200 metrů minimálně jedna pozemní stanice o vyzařovacím výkonu 200W, což by bylo zdraví škodlivé, pokud bychom se dlouhoběji nacházeli několik metrů od vysílací stanice instalované na ulici, v obchodním centru nebo například na chytré lavičce obsahující takto výkonnou stanici.

Již dávno před 5G koncepcí mezinárodní vědecké kapacity volaly po pozastavení rozvoje bezdrátových technologií a po revizi bezpečnostních limitů při budování nových pozemních stanic. Byly vydány desítky peticí a prohlášení. Známá je např. Freiburská výzva http://freiburger-appell-2012.info/en/home.php?lang=EN, kterou podepsalo 3000 lékařů.

 

Současné bezpečnostní předpisy ohledně mikrovnných technologií jsou založeny na zastaralé hypotéze, že ohřívání je jediným škodlivým efektem elektromagnetického záření. Stovky vědců dokázaly, že mnoho různých druhů akutních i chronických nemocí a zdravotních problémů způsobeno nevýhřevným účinkem („non-thermaleffect“) a to z úrovně záření o několik řádů nižší, než odpovídá mezinárodním bezpečnostním předpisům. Čeští lékaři vědí o spojitosti mezi nadměrným vystavováním se radiofrekvenčnímu záření a poruchami srdečního rytmu, nervového systému, nárustu neplodnosti a jiných závažných onemocnění.

 

Užívání vysílačů, telekomunikačních věží, zařízení pro datové přenosy a pro bezdrátovou komunikaci (např. i přístroje na bázi DECT), popř. dalších zdrojů záření (trafostanice, vysokonapěťové systémy) by mělo být výrazněji omezeno v místech, kde se sdružují děti, nemocní lidé. Bylo by vhodné aplikovat striktnější limity na elektromagnetické záření ve školkách, školách, zdravotnických zařízeních i v jiných veřejných i soukromých prostorách pro nové i stávající technologie.

 

Státy a organizace jako Velká Británie (2007), Německo (2007), Francie, Rusko, Indie, Belgie (2008), belgická vládní agentura pro zájmy dětí Kind en Gezin, Zdravotní komise v Torontu (2008), britský systém zdravotnictví National Health Service, Vídeňská lékařská komora, americká Mayo Clinic aj. doporučily omezit užívání mobilních telefonů a wifi.

 Francie přijala zákon, který zakazuje bezdrátové technologie ve školkách a jeslích, nařizuje ve školách vypínat bezdrátový internet, pokud neslouží pro výuku, omezuje v reklamě propagování zobrazení mobilu u ucha bez užívání příslušenství, které omezuje vystavení záření, reguluje instalace rádiostanic a telekomunikačních věží, zpřísňuje monitorování záření a snižování úrovní v zástavbách, kde jsou vysoké hodnoty.

viz. https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/01/29/une-loi-pour-encadrer-l-exposition-aux-ondes_4565339_3244.html

 

Kypr v r. 2017 přikázal vyhláškou pro školy zrušit wi-fi zařízení a obnovit kabelová propojení.

 

Německá vláda doporučila občanům, aby se vystavovali záření z wi-fi jen na "nejnižší možnou míru" a raději používali "konvenční kabelové připojení.

 

Žádám, aby se naši volení zástupci zabývali primárně ochranou zdraví člověka a ochranou životního prostředí před tvorbou investičních projektů, aby byla vedena veřejná diskuse za přizvání nestranných odborníků ze zdravotního sektoru, z energetiky a telekomunikací ohledně problematiky nových i  stávajících technologií včetně případné revize bezpečnostních limitů.

Přikládám zde i znění přeložené petice, kterou podepsalo 27000 osob po celém světě:

https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c0ad1c603ce643e38f9f489/1544212943443/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD+v%C3%BDzva+-+Zastavme+5G+projekt+na+Zemi+i+ve+vesm%C3%ADru.pdf

Děkuji.

 


Kamil Bartošák    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Kamil Bartošák, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook