Přeměna CZ podle vzoru Švýcarska

Přeměna CZ podle vzoru Švýcarska

Kdo z vás dospěl také k názoru, že přítomnost České Republiky v Evropské Unii je neúspěšným politickým pokusem, který naši zem v područí nevolených úředníků a komisařů EU hluboce drtí v náš neprospěch a kdo si myslí, že podle vzoru Švýcarska lze s EU i světem lze klidně i nadále, ale samostatně a sebevědomě jako nezávislý stát koexistovat a hodlá si za touto pravdou stát, nechť se přičiní podpisem této petice.

Děkuji

Nový Břetislav

www.dedekkorenar.cz


Břetislav Nový    Kontaktujte autora petice

Facebook