Ne šíření nenávisti k cirkusům se zvířaty a etniku povolanému tradičně k této kulturní památce

1) My níže podepsaní si nepřejeme aby se šířila lživá nařčení o lidu zabývajícího se cirkusem se zvířaty, že svojí tradiční obživou předávanou z generace na generaci tj.: poctivou specializovanou činností se zvířaty u cirkusu se dopouštějí trestného činů: § 302 tz. Týrání zvířat a § 303 tz. Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. Uvedené jednání pachatelů naplňuje trestné činy, níže:
§ 345 tz. Křivé obvinění ve vztahu s přečinem u § 329 tz. Zneužití pravomoci úřední osoby která v úmyslu způsobit jinému závažnou újmu a opatří jinému neoprávněný prospěch, tím, že jejich akce neustále povolují, aby k cirkusu se zvířaty vyvolávali u obyvatelstva nenávist. Čehož se dopouštějí pachatelé beztrestně za ničenosti orgánů činných v trestním řízení za podpory samosprávy a státní správy. Což vyvolává ve společnosti negativní pohled na cirkusy se zvířaty a negativní nálady s projevy nenávisti vůči lidu tradičně zabývajícího se nomádským způsobem obživy pro stálý udržitelný rozvoj kulturní památky: cirkusů se zvířaty! K jejich práci a inventáři.

2) My níže podepsaní si nepřejeme, aby se vyvíjel tlak k systematické likvidaci cirkusu se zvířaty! S odvoláním na skutečnost, že Cirkus se zvířaty je národním živím pokladem! Živou národní kulturní památku! Patří po tisíce let k tradičním kulturním hodnotám národů Evropy. Je nedílnou součástí dějin lidstva a dědictvím národů světa! V duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody ve vlasti rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, ve svobodném a demokratickém státě, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu.

3) My níže podepsaní si nepřejeme, aby orgány veřejné moci podporovali trestné činy u 
§ 352 tz.: Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci vyhrožování způsobením škody velkého rozsahu k majetkovým a vlastnickým právům majitelů cirkusů se zvířaty.
§ 357 Šíření poplašné zprávy v hromadnému informačnímu prostředku, o fiktivním tr. činu popisovaném v § 302 a 303 týrání a zanedbání zvířat s dopadem na veřejný pořádek viz nadávky a pokřikování hanlivých výrazů zlehčující důstojnost kulturním světovým tradicím cirkusů se zvířaty a majetku, viz ničení reklam cirkusů obyvatelstvem poštvaným šířením nepravdách v poplašné zprávě o t. činu v § 302 a § 303 tr.z.

4) My podepsaní nechceme, aby obce nečinili příkoří cirkusům se zvířaty tím, že jím neumožní reklamu a stát na pozemku obce. Obce tímto příkořím naplňují trestný čin popsaný u § 229 tz. Zneužívání vlastnictví k poškození důležitého kulturního zájmu. ve vztahu k § 220 tz. Porušení povinnosti při správě cizího majetku.

5) My podepsaní nechceme, aby se dále vyzývalo: STOP cirkusům se zvířaty. Tedy násilně k zastavení jejich činnosti!

6) My níže podepsaní si nepřejeme, aby orgány veřejné moci se podíleli na demonstraci vyzývající k násilí a vyhrůžky, že: Zvířata do cirkusu nepatří! Zákaz cirkusům se zvířaty! Cirkusy se zvířaty ve městě nechceme, atd. Má to negativní psychologický dopad na lid z kulturní národní etnické skupiny obyvatel JAUNER zabývající se stálým udržitelným rozvojem kulturní památky: cirkusů se zvířaty! Jednoznačně se jedná:
a) o potlačení práv a svobod, kulturně národní etnické skupině obyvatel tradičně se zabývající stálým udržitelným rozvojem kulturní památky: cirkusu se zvířaty.
b) o útisk k majetkovým a vlastnickým právům, ke zvířatům "tvorům nadaným smyslů". Toto nadání zvířat je dokazováno spoluprací lidí a zvířat vystoupením v cirkusu v manéži. Kdy tímto se výhradně zabývá kulturně národní etnická skupina obyvatel Jauner tradičně se zabývající stálým udržitelným rozvojem kulturní památky: cirkusu se zvířaty!

7) My níže podepsaní si nepřejeme, aby orgány veřejné moci připravovaly trestné čin viz § 403, § 404, t. z. Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka tím, že povolují akce šířící nenávist k výkonu práv a svobod lidí od cirkusu se zvířaty!

 

Václav Šimek zmocněnec politického hnutí JAUNER Československo 2018    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Václav Šimek zmocněnec politického hnutí JAUNER Československo 2018, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook