STOP Sečení srnčat!

STOP  SEČENÍ  SRNČAT My, níže podepsaní, žádáme Ministerstvo zemědělství o nutnou úpravu dotačního systému na TTP (trvalé travní porosty) a porosty pícnin (vojtěška, jetel), tak aby podmínkou vyplacení dotací bylo splnění následujících povinností:
1/ doložená spolupráce s uživatelem honitby (ohlašování  termínů sečí)
2/ žací stroje opatřené detekčním zařízením 
3/ žadatel o dotaci nesmí mít evidován žádný postih za nedodržování zákonných povinností, dle Zákona o myslivost 449/2001 a  Zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992.  
V ideálním případě žádáme jako podmínku pro udělení dotací použití termovize před sečením či použití termo- či infrasenzorů na žacích lištách, které stroj zastaví nebo nadzvednou žací lištu.

Petiční výbor: Pavla Benettová, Ph.D., Ing. Eliška Bílková, Mgr. Jitka Badoučková - pomoc@stopsecenisrncat.cz

Pozn.: připojením svého podpisu pod tuto petici rovněž souhlasím s tím, aby Petiční výbor zpracovával a uchovával po dobu nezbytně nutnou mé osobní údaje pouze za účelem prosazování a projednávání výše uvedené petice. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu s platnou legislativou České republiky a směrnicí GDPR je dobrovolný a  jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně. 

 

STOP Sečení srnčat! - Petiční archy ke stažení ZDE.

Pokud vám nefunguje podepsání petice, kontaktujte prosím správce stránky Petice24.com


Pavla Josefina Benettová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Pavla Josefina Benettová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook