STOP Sečení srnčat!

STOP  SEČENÍ  SRNČAT My, níže podepsaní, žádáme Ministerstvo zemědělství o nutnou úpravu dotačního systému na TTP (trvalé travní porosty) a porosty pícnin (vojtěška, jetel), tak aby podmínkou vyplacení dotací bylo splnění následujících povinností:
1/ doložená spolupráce s uživatelem honitby (ohlašování  termínů sečí)
2/ žací stroje opatřené detekčním zařízením 
3/ žadatel o dotaci nesmí mít evidován žádný postih za nedodržování zákonných povinností, dle Zákona o myslivost 449/2001 a  Zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992.  
V ideálním případě žádáme jako podmínku pro udělení dotací použití termovize před sečením či použití termo- či infrasenzorů na žacích lištách, které stroj zastaví nebo nadzvednou žací lištu.

Petiční výbor: Pavla Benettová, Ph.D., Ing. Eliška Bílková, Mgr. Jitka Badoučková - pomoc@stopsecenisrncat.cz

Pozn.: připojením svého podpisu pod tuto petici rovněž souhlasím s tím, aby Petiční výbor zpracovával a uchovával po dobu nezbytně nutnou mé osobní údaje pouze za účelem prosazování a projednávání výše uvedené petice. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu s platnou legislativou České republiky a směrnicí GDPR je dobrovolný a  jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně. 

 

STOP Sečení srnčat! - Petiční archy ke stažení ZDE.

Pokud vám nefunguje podepsání petice, kontaktujte prosím správce stránky Petice24.com


Pavla Josefina Benettová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook