Stop těžbě zlata

PETICE

dle čl.18
Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním

Občané Chotilska, regionu střední Vltavy a okolí, tímto žádají Ministerstvo životního prostředí o zamítnutí
žádosti o povolení pro průzkum výhradních ložisek zlata Mokrsko, Mokrsko – východ a Prostřední Lhota-Čelina firmě Astur Bohemia s.r.o.

Vzhledem
k dostupným informacím o zahájení řízení – stanovení průzkumného území Mokrsko - odmítáme jakékoliv aktivity, které by mohly vést k povrchové těžbě zlata z důvodů:

1.     
naší povinností je chránit životní prostředí

2.     
dotčené území se nachází v rekreační oblasti v těsné blízkosti Slapské nádrže

3.     
povrchová těžba by vedla k narušení přírodního charakteru území

4.     
jsme přesvědčeni, že zlato pod zemí má zůstat příštím generacím.

Svým podpisem vyjádříte souhlas s touto peticí!

 

DESATERO NEBEZPEČÍ, PROČ OBČANÉ ODMÍTAJÍ TĚŽBU ZLATA NA MOKRSKU:
1. 9.000 tun jedovatého arsenu v zemi
2. zpracování horniny s použitím jedovatého kyanidu
3. hrozící kontaminace Vltavy, která teče v těsné blízkosti naleziště
4. neúnosné zvýšení prašnosti dotčené oblasti
5. nevratné zničení rekreační oblasti Povltaví
6. na místo krásných údolí odkalištěs nebezpečnými prvky na desítkách hektarů
7. likvidace zemědělství v širokém okolí
8. nebezpečí zamoření spodních vod
9. rekultivace, kterou budou platit příští generace
10. maximálně 10 tun zlata pro Českou republiku a 90 tun zlata pro zahraniční těžařské společnosti
=> stojí nám to opravdu za to ?

Další informace na www.stoptezbezlata.cz nebo na www.facebook.com/Mokrsko.


Občanské sdružení Veselý vrch    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Pokud chcete podepsat tuto petici, kterou vytvořil(a) Občanské sdružení Veselý vrch, vyplňte formulář níže. Autor petice uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook