Stop zbytečnému kácení v rámci projektu - Divoká Orlice Žamberk, protipovodňová ochrana

My níže podepsaní podporujeme ochranu města Žamberka před rizikem povodní, ale neztotožňujeme se se současným neadekvátním a necitlivým návrhem a právě probíhající realizací projektu „Divoká Orlice Žamberk, protipovodňová ochrana“, jenž podle našeho mínění ohrožuje a devastuje životní prostředí Žamberka s výjimečnými přírodními hodnotami v okolí řeky Orlice uvnitř městské struktury.

Žádáme navrhovatele stavby MÚ Žamberk o přehodnocení míry kácení vzrostlé ještě stojící zeleně a obnovení jednání o výběru vhodnějších konstrukcí PPO a záchranu většiny vzrostlých ještě stojících dřevin a alejí s investorem stavby Povodí Labe s.p.. V místech, kde již ke kácení došlo, žádáme umístění odpovídající náhradní výsadby co do počtu i druhové skladby dřevin, aby zůstal zachován charakter původní podoby nábřeží.

V Žamberku, dne 18.5.2018


MgA. Lenka Goliášová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji MgA. Lenka Goliášová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook