Stop zbytečnému kácení v rámci projektu - Divoká Orlice Žamberk, protipovodňová ochrana

My níže podepsaní podporujeme ochranu města Žamberka před rizikem povodní, ale neztotožňujeme se se současným neadekvátním a necitlivým návrhem a právě probíhající realizací projektu „Divoká Orlice Žamberk, protipovodňová ochrana“, jenž podle našeho mínění ohrožuje a devastuje životní prostředí Žamberka s výjimečnými přírodními hodnotami v okolí řeky Orlice uvnitř městské struktury.

Žádáme navrhovatele stavby MÚ Žamberk o přehodnocení míry kácení vzrostlé ještě stojící zeleně a obnovení jednání o výběru vhodnějších konstrukcí PPO a záchranu většiny vzrostlých ještě stojících dřevin a alejí s investorem stavby Povodí Labe s.p.. V místech, kde již ke kácení došlo, žádáme umístění odpovídající náhradní výsadby co do počtu i druhové skladby dřevin, aby zůstal zachován charakter původní podoby nábřeží.

V Žamberku, dne 18.5.2018


MgA. Lenka Goliášová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Pokud chcete podepsat tuto petici, kterou vytvořil(a) MgA. Lenka Goliášová, vyplňte formulář níže. Autor petice uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook