TRVÁME NA ZACHOVÁNÍ PRVOREPUBLIKOVÉ VILY HERTA V DOLNÍM BENEŠOVĚ

Městský úřad Dolní Benešov

Odbor výstavby

Hájecká 65

 

747 22 Dolní Benešov

 

Dolní Benešov 18.04.2018

 

P E T I C E

dle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičnímRezolutně odmítáme demolici prvorepublikové vily HERTA v Dolním Benešově, Opavská č.p. 276  a 

trváme na jejím zachování. 

I když se nejedná o památkový objekt, chráněný zákonem, přesto si myslíme, že se v našem městě jedná o dominantní a ojedinělou stavbu, která se vymyká klasické vesnické zástavbě.

Navíc důvod, proč má být stavba zbourána (rozšíření parkoviště u Hrušky!!!) se nám jeví jako absurdní, vzhledem k současnému celosvětovému trendu zachovávat památky předků.Petiční výbor:

Josef Zawadský, Dolní Benešov, Rybářská 592 – oprávněný zastupovat členy petičního výboru

Ing. Richard Spruch, Dolní Benešov, Stinná 119

Mgr. Jana Kupková, Dolní Benešov, Na Březích 562

Mgr. Jaroslava Ratajová, Dolní Benešov, U Požární zbrojnice 417

Jana Spruchová, Dolní Benešov, Stinná 119

Eduard Kupka, Dolní Benešov, Na Březích 562

Ing. Martin Kuchař, Dolní Benešov, Hlučínská 485

Sigrid Dziehlová, Dolní Benešov, Bolatická 281

 


Martina Chřibková    Kontaktujte autora petice

Facebook