Petice za vytvoření Městského útulku pro kočky ve Valašském Meziříčí.

243.JPGDůvodem je nikdy městem neřešená situace s opuštěnými a toulavými kočičkami v ulicích, které zde žijí prakticky po celém městě a sdružují se v několika koloniích. Žijí, trpí zimou, hladem, různými nemocemi a umírají především pod koly aut.

10.09.2018 Zdenka Bartozelová, referentka Odboru komunálních služeb MěÚ Valašské Meziříčí informuje, že "Odbor komunálních služeb MěÚ byl pověřen přípravou podkladů o možnosti zřízení (kočičího) útulku v našem městě." 

06.12.2018 David Černoch vedoucí Odboru komunálních služeb informuje o tom, že "materiály byly projednány s vedením města" a zástupci dalších organizací.
Krátce po tomto jednání zastupitel Marek Irgl odepisuje na kritické ohlasy na jeho článek v Obelisku a sděluje občanům, že "se v této souvislosti hovořilo o nákladech ve výši 10.000.000 korun".

15.01.2019 Když ale občané požadují zveřejnění této studie, která vypočítala náklady zřízení útulku na fantasmagorických deset milionů korun (!!!), tak začíná město dělat obstrukce a hledá důvody, proč neodpovědět. Samozřejmě, mají zákonný nárok na to, požadovat datum narození žadatele v jeho žádosti. I když všechny ostatní žádosti o informace na základě Zákona 106 o svobodném přístupu k informacím do té doby data narození neobsahovaly a město je vyřizovalo.

24.01.2019 se už ale dozvídáme, že "V současné době není vypracována studie na kočičí útulek".

KDYŽ NENÍ VYPRACOVÁNA ŽÁDNÁ STUDIE NA KOČIČÍ ÚTULEK, TAK JAKÉ PODKLADY OBDOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VYPRACOVAL A JAKÉ MATERIÁLY CELOU DOBU RADA MĚSTA PROJEDNÁVALA? Proč starosta a Rada města lže občanům a snaží se je přesvědčit, že "situaci dlouhodobě řeší"?

 Od začátku roku 2019 přistoupila radnice k represivním opatřením. Zakázala krmit venkovní kočičky na ulicích a začaly se ničit jejich zateplené boudičky - což je pro spoustu opuštěných koček bez domova jejich jediná šance na přežití zimy. Cíl radnice je jednoznačný: nechat zemřít co nejvíce toulavých koček ve městě, aby naši konšelé nemuseli nic řešit.

Represe, zákazy a hrozby pokutami za přestupky, to je jediné, co radnice ve Valašském Meziříčí v kauze kočičího útulku zatím podnikla.

Starosta Stržínek v tisku tvrdí, že radnice hledá "soukromý subjekt", který by pro město zajistil služby kočičího útulku. Těch "soukromých subjektů" ale v okolí moc není a nikdo neví o tom, že by radnice kohokoli oslovila nebo zveřejnila jakékoli výběrové řízení nebo cokoli podobného. Když ale soukromý subjekt, který by mohl aspoň část těchto "služeb" pro město zajistit, vznese dotaz na místostarostku Odstrčilovou a zeptá se na podmínky takové spolupráce, tak nedostane žádnou odpověď. 

Finanční podporu organizace FELITI KASTRUJE Vedení města odmítá - pokud lze za odmítnutí považovat naprostý nezájem se tímto zabývat. Přesto starosta Stržínek (ANO) v tisku tvrdí, že "hledá systém, jak by město na kastrace přispělo". Odmítání už existující pomoci a získávání času hledáním nových "systémů" také něco vypovídá o postoji Vedení města.

Na oficiální FB stránce města Valašské Meziříčí zveřejňují starostovi příznivci a členové ANO své výzvy ke střílení opuštěných koček a psů v ulicích města. Jsou tam zcela beztrestně zveřejňovány komentáře o tom, že "kočky patří do kung-paa v asijských bistrech". A členové ANO, jejichž kamarádi tyto komentáře píšou, ještě napadají milovníky zvířat, kteří tyto výroky kritizují, že porušují zákony tím, jak odmítají respektovat svobodu projevu na svobodném internetu. Už se objevily i výhrůžky žalobami. Ale i svoboda projevu má své meze.

A tohle všechno jsou doložitelná fakta. Rada města dál tvrdí, že se na sociálních sítích zveřejňují nepravdivé informace o jejich "aktivitách". Všechno, nad čím ale uživatelé sociálních sítí diskutují, jsou pouze protichůdné informace pocházející ze samotné radnice, které mnohdy balancují na hraně zákona. Jsou to jejich vlastní slova, které občané města srovnávají s realitou.

Pokud se chcete o skutečné situaci ve Valašském Meziříčí dozvědět více, občané založili na Facebooku skupinu s názvem Chceme útulek pro kočky ve Valašském Meziříčí a nově vznikla také FB stránka VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - fakta a svědectví. 

Chci poděkovat za podporu všem dobrovolníkům, drobným dárcům a organizacím, kterým není osud opuštěných a toulavých kočiček ve Valašském Meziříčí lhostejný a snaží se jim pomoci na ulicích našeho města přežít. Děkuji všem, kteří si některou z těchto opuštěných a toulavých kočiček vzali do dočasné péče anebo jim přímo dali nový domov. 

Bohdan Grygařík

 


Bohdan Grygařík    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Bohdan Grygařík, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook