Vyjádření nespokojenosti s vyjednaným nárustem mzdy v PKS u ČD, ČD Cargo a SŽDC.

Vážení členové odborových organizací napříč zaměstnavateli ČD, ČD Cargo a SŽDC!

Touto peticí Vás žádáme o vyjádření nesouhlasu s uzavřenou, vyjednanou PKS u uvedených organizací v různém vlastnictví státu, zejména s výší nárůstu mzdy, která nekoresponduje s možností nárůstu v době ekonomické prosperity a nárůsty mezd v ostatních oblastech i s podstatně menší náročností a odpovědností za lidské životy a velké materiální statky.

Svůj nesouhlas můžete vyjádřit podporou usnesení ZO OSŽ Všětaty, které bylo adresováno Mgr. Malému, jako předsedovi OSŽ.

Text samotného usnesení je dostupný na webové adrese:

http://oszvsetaty.cz/informace/nesouhlas_s_ks2018.pdf

Text usnesení ZV OSŽ Všetaty je k dispozici zde:

http://oszvsetaty.cz/informace/usn_kacov.pdf

 

Cílem petice je získat lepší představu o podpoře, respektive sdílení identického názoru na problematiku nárůstu mezd a spokojenosti s reflektováním požadavků skutečně pracujících členů odborových organizací vyjednávacím týmu při uzavírání PKS.


Odborář z OSŽ    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Odborář z OSŽ, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook