Výzva poslancům PS PČR k vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka trestnímu stíhání

My níže podepsaní žádáme vás, poslance a poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, abyste svým hlasováním umožnili trestní stíhání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka.

Důvodně se domníváme, že trestná činnost, ze které jsou Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek obviněni nemá přímou ani nepřímou souvislost s vykonáváním jejich mandátu na půdě Poslanecké sněmovy, a proto by o jejich vině či nevině měl rozhodnout nezávislý soud, jak je to obvyklé v demokratickém státním zřízení, kde i zákonodárci podléhají moci soudní.

Facebook