Za Aquapark v Ústí nad Labem, Za Vznik Chytrého centra "Štít"

Peticeimage1.png

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme Magistrát města Ústí nad Labem, aby byly

1. Neprodleně zahájeny níže uvedené kroky k započetí procesu výstavby největšího Aquaparku v Ústeckém kraji : 1. Investiční záměr, 2. Studie, 3. Dokumentace pro územní řízení, 4. Dokumentace pro stavební řízení, 5.Dokumentace pro výběr dodavatele, 6. Dokumentace pro provádění stavby, 7. Dokumentace skutečného provedení stavby

2. Současně požadujeme vznik „Chytrého Centra – Aquapark“, jako aktivního a legitimního iniciátora, spoluautora nebo kontrolora procesu, složeného ze zástupců odborné veřejnosti, akademické veřejnosti a aktivních občanů.

3. Vzhledem k bezpečnostní situaci v Ústí nad Labem, požadujeme vznik „Chytrého Centra – Štít“ jako aktivního a legitimního iniciátora, spoluautora nebo kontrolora komplexního řešení bezpečnostní otázky města, složeného ze zástupců odborné veřejnosti, aktivních občanů, členů Výboru pro Bezpečnost PS PČR, městské policie, statní policie.

 

Pro občany:

Vážení občané Ústí nad Labem, podpořte prosím vzhledem k bezpečnostní situaci petici .

Naše milé Ústí zatím není krásné město. Po celé republice o nás hovoří jako o nebezpečném městě, smějí se nám, že jsme se stali ubytovnou nepřizpůsobivých občanů, nikdo nový u nás nechce žít, natož pracovat nebo podnikat. Čtvrti, které byly donedávna bezpečné a čisté, se propadají do temnoty a nečistoty takovým způsobem, že nás mnohdy odmítají navštěvovat příbuzní z jiných měst.

Podivují se i tomu, že přestože je Ústí výbornou lokalitou z hlediska stability krajiny, blízkosti dálnice, ekonomicky silného Německa nebo indexu stáří obyvatel (cca 40let), máme jeden z nejnižších počtů drobných a středních firem v republice a tím pádem nejvíce dlouhodobě nezaměstnaných a nezaměstnaných mezi mladými.

 
 
 

David Jensen, DiS    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji David Jensen, DiS, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook