Za novou školku v Tišnově mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech

Chceme touto peticí podpořit záměr, který byl projednán na jednání na zastupitelstvu města Tišnova dne 12. 2. 2018 (viz. http://www.tisnov.cz/zamer-vystavby-nove-ms-v-lokalite-hony-za-kukyrnou a http://www.tisnov.cz/nova-skolka).

Potřebnost školky v této oblasti je neoddiskutovatelná. Počet dětí narozených v minulých letech velmi významně zaplňuje kapacity stávajících mateřských školek v Tišnově. Do školek se v posledních letech nedaří umístit ani všechny tříleté děti z Tišnova. I skokový nárůst narozených dětí v roce 2017 jen umocňuje potřebnost nové školky. Též legislativa tlačí na vznik nových míst v MŠ, např. vzhledem k inkluzi a podpůrným opatřením se snižuje počet dětí ve třídách. Nic na tom nemění ani případné zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti, protože potřeba umístit děti i téměř tříleté (z pohledu podmínek k zápisu do MŠ ale stále dvouleté) je trend, který spolu se stále častější možností práce rodičů na zkrácené úvazky, dokreslují přívětivou tvář města Tišnova v péči o své občany. K petici nás vedou i další skutečnosti. V posledních několika letech nejdynamičtěji se rozvíjející sídliště Na Honech nemá ve své bezprostřední blízkostí téměř žádnou občanskou vybavenost. Školka nacházející se v dochůzkové vzdálenosti je jednou z nejlepších variant pro děti i jejich rodiče. Seznámili jsme se s územní studií architekta Pelčáka (viz web výše). Školka zasazená do parku a pruhu sídelní zeleně je i po stránce estetické a architektonické velmi vydařená. Domníváme se, že i u obyvatelů přilehlých domů a bytových domů stoupne kvalita jejich bydlení, protože pruh zeleně společně s budovou školky vytvoří též izolační, hygienickou a estetickou bariéru ve stávající zástavbě. Jednopatrová budova nemůže stínit v blízkosti žijícím obyvatelům. Provozní doba školky končící v cca 16.00 hod. a bez provozu o víkendech je ideálním „sousedem“. Co se dopravní situace týče, celá ulice Na Honech může po zjednosměrnění bez jakýchkoliv složitých úprav téměř okamžitě sloužit rodičům, kteří budou do školky přivážet své děti. Věříme, že u obyvatelů přilehlých domů, potažmo celého sídliště a taktéž města Tišnova, najdeme podporu, neboť novou mateřskou školkou připravujeme dobré zázemí pro všechny naše děti a vnuky a spokojené bydlení a žití v Tišnově.  

Petiční výbor: Sylva Veselá Lucie Kappelová


Sylva Veselá    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Sylva Veselá, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook