Záchrana Dětského centra Hastrmánek

Chceme aby Město Moravská Třebová začalo sponzorovat a dostatečně podporovat dětské centrum Hastrmánek. Jejich poslední příspěvek ve výši 4000 Kč na rok je nedostačující.


Petra Helebrandová    Kontaktujte autora petice

Facebook