Petice na podporu existence Dětského ranče z.s. v Hlučíně

My, občané města Hlučína, a jeho návštěvníci jsme vážně znepokojeni budoucností neziskového zařízení - spolku Dětský ranč Hlučín. Dětský ranč považujeme za velmi užitečné zařízení pomáhající poznávat přírodu dětem nejen z Hlučína, ale i návštěvníkům města, či v letních měsících i návštěvníkům rekreačního areálu Štěrkovna. Toto zařízení také pomáhá mnoha postiženým dětem v jejich těžkém údělu. V neposlední řádě nelze zapomenout na chráněné dílny pro invalidní spoluobčany.

I přes jednoznačnou prospěšnost tohoto zařízení není vedení města ochotné vyjít spolku vstříc a pomoci mu, aby se mohl v budoucnu starat o svá zařízení a mohl vybudovat i zařízení nová. Je sice ochotné Dětskému ranči odpustit likvidační pokutu 3,5 miliónu Kč za zpožděné splácení dluhu 700 000 Kč, do kterého se kdysi ranč dostal díky tíživé finanční situaci způsobené bývalým členem vedení spolku, nechce mu však prodat pozemky pod jeho budovami. Bez toho nemá ranč jakoukoli možnost dosáhnout na různé dotační tituly, protože tyto jsou vázány na vlastnictví pozemku pod zařízením. Dětský ranč je tak odsouzen k postupnému rozpadání a úpadku. A to i přesto, že je městu spolkem nabízeno na pozemky předkupní právo ve prospěch města v případě ukončení činnosti spolku.
Město místo toho požaduje vstoupení do vedení spolku, čímž by se spolek Dětský ranč stal automaticky vlastníkem pozemků. Tento postup ovšem odmítá vedení spolku, které se obává „nepřátelského převzetí spolku“ za účelem jeho zrušení ve prospěch jiných zájemců, kteří chtějí možná na pozemcích Dětského ranče postavit další ubytovací nebo rekreační kapacity.

Žádáme tímto, aby vedení města konečně projevilo ochotu a odvahu vyjít vstříc Dětskému ranči z.s., a umožnilo tak jeho další existenci ve prospěch nás všech. Považujeme toto zařízení za jednoznačně prospěšnější pro všechny obyvatelé Hlučína, než jsou různá možná rekreační zařízení, která by mohla na jeho místě vzniknout. Ranč totiž může nám všem sloužit během celého roku nejen tím, že přinese do městské pokladny nějaké peníze na daních, ale v neposlední řadě pomůže dětem nejen zdravým, ale hlavně postiženým a nakonec i dospělým občanům, včetně obyvatel blízkého sociálního zařízení a Domova důchodců.
Dětský ranč nesmí zaniknout! Byla by to rána pro nás všechny.


Drahomír Stanke    Kontaktujte autora petice


NEBO

Vaše e-mailová adresa nebude publikována na našem webu. Autor petice ale uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Zkontrolujte doručenou poštu (i složku s nevyžádanou poštou)
Facebook