Zásadně změňme Česko

Česká republika je rájem mafiánských kapitalistů, dobře organizovaných tlup zkorumpovaných politiků, státních úředníků a šéfů polostátních firem. Je řízena poradci a firmami z Kanárských ostrovů, právnických kanceláří a regionálními kmotry.

Velké politické stravy s změnily na šmelináře se státním majetkem, veřejnými zakázkami a výhodnými posty. Věci veřejné jsou rozhodovány na starnických konferencích, poslanci jezdí na dovolené s kmotry. Národní bohatství je velmi nerovnoměrně rozděleno mezi několik velkých privatizátorů, privatizace byla velkou loupeží v bankách, závodech a vše zaplatili daňoví poplatníci.

V listopadu 89 jsme se domnívali, že nás čeká skvělá budoucnost, demokratickou vládu, poctivé strany a spolky, hospodárné nakládání s veřejným statkem, rovnost před zákonem, zjednodušenou a efektivní správu státu. Nezávislou policii, soudnictví, školství, širokou solidaritu.

Dočkali jsme se státu, který nás neustále kontroluje, vybírá nám peněženky, neumí - nechce hospodařit s veřejným statkem- jako správný a slušný hospodář. Neustále mění a dle požadavku byrokracie a mafie mění právní pořádek země a to takovým způsobem, že přísné dodržování zákonů by zcela zastavilo život v zemi. Stát prostřednictvím volených zástupců zastupující spíše vlastní a soukromé zájmy nás všechny zadlužil astronomickou sumou peněz, které mizí v předražených zakázkách státu, provizích a korupci a jiných bezedných dírách. Nikdo tyto úniky a zlodějny nikdy nevyšetří.

Na Hypokrata přísahali, nyní ná vyhrožují, že bez nich zemřeme, když jim nepřidají na mzdě.... Největší zájem bývá spíše o poplatek, menší bývá o zdraví. Pokuste se být nemocni, sami poznáte zájem o vaše zdraví, když budete vyžadovat léčbu. V nemocnicích pravděpodobně získáte další život ohrožující nemoci, příbuzné může překvapit formulka - jeho nemoc byla neslučitená se životem. I tak to bohužel chodí. Nemocnice jsou prostě normální komerční podniky pro získání zisku.

Rozhodně jsem necinkal klíči a nemrzl v listopadu 89 pro popsaný stav společnosti a už vůbec né k tomu, aby za jediný týden zimy zmrzlo v třicet spoluobčanů k kruté zimě. Tak můžeme dopadnout zcela všichni, kdo netrpíme imunitou prostřednictvím mafiozních soudů, advokátů, exekutorů. Dnes tu není státu, který by ochránil naše životy, majetek a zdraví.

Pokud chceme v naší zemi slušně žít, musíme uskutečnit významné změny a nastavit osobní odpovědnost trestní, majetkovou a sociální pro státní byroktacii, zastupitelské sbory i presidenta republiky a tvrdě odpovědnost dodržovat. Změnu je možné uskutečnit přes volby vykroužkováním nevhodných zastupitelů i celých nepoctivých politických stran. Máme to opravdu ve svých rukách a to doslovně,

Další možností je u nás tradiční vysunutí okny - defenestrace - ani tuto variantu nelze vyloučit. Rozhodně je potřeba se připravit na zásadní změny a podílet se na nich. Prosím o to všechny, kterým není stav země zcela lhostejný. Současná vláda bude všechny iniciativy proti sobě ignorovat, vše se hroutí ve chvíli, kdy je to nejméně předpokládané. Je jim potřeba připomínat nespokojenost neustále a podpořit veřejné akce. 

Bývalý starosta, bojovník proti korupci J.Hanus. 

 

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Josef Hanus, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook