Zastavme mohutnou výstavbu v Praze na Zličíně.

My, níže podepsaní, občané Hl. města Prahy a České republiky, nesouhlasíme s plánovanou mohutnou bytovou výstavbou v bývalém areálu Tatra Zličín ČKD dle katastru nemovitostí parc. č. 472/1, 472/116, 662/7, 662/113, 662/22 vedených v katastru nemovitostí pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Dnes ve vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP a.s. a Praha Real a.s. V dané lokalitě by při úspěšné změně územního plánu vyrostlo mnohatisícové město. Výstavba by zásadním způsobem dlouhodobě narušila životní prostředí a měla by katastrofální dopad na dopravu ve Zličíně. Žádáme tímto vedení obce Zličín a Magistrát hl. m. Prahy o ochranu našeho domova a domova našich dětí.


Martin Jarolímek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Martin Jarolímek, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook