Zpřísnění trestů za vraždu

My, níže podepsaní, si jsme vědomi, že vražda je nenapravitelný a zavrženíhodný čin, který je třeba spravedlivě trestat. Vrah po propuštění může zavraždit každého z nás a tudíž je třeba společnost před vrahy chránit. Rovněž, čím vyšší budou tresty, tím budou více odstrašující.

Současné tresty 10 až 18 let za vraždu v afektu, 12 až 20 let za úkladnou vraždu a 15 až 20 let nebo výjimečný trest za vraždu dítěte mladšího patnácti let, extrémně trýznivou vraždu, dvou nebo více lidí, těhotné ženy, úřední osoby, svědkovii nebo rasistické vraždy, jsou příliš nízké. Lidský život je jedna z nejvyšších hodnot, již je třeba důsledně a přísně chránit, což současné zákony nedělají. Proto navrhujeme níže uvedené trestní sazby za tento nejhorší z civilních trestných činů a nebo trestní sazby vyšší. 

(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na dvacet až padesát let nebo na doživotí

(2) Odnětím svobody na doživotí bude potrestán, kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1

a) na osobě mladší osmnácti let

b) na těhotné ženě

c) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem

d) na vlastním dítěti

e) po předchozím plánu bez polehčujících okolností

f) se sexuálním motivem

g) pro pojistný podvod

h) pro dědictví

i) za účelem oběť oloupit

j) pro umlčení oběti jiného trestného činu

k) s rituálním motivem

l) kvůli původu, národnosti, rase, věku nebo vyznání oběti a nebo proto, že je oběť bez vyznání

m) ve jménu náboženství

n) na svědkovi protizákonného jednání

(3) Za trestný čin vraždy je trestně odpovědná osoba starší deseti let. 

 

Výjimečné případy, kdy je vražda následkem závažného zločinu oběti, by byly stanoveny v obecná části trestního zákoníku a uvedené tresty by se na ně nevztahovaly.


Jiří Čech    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici


NEBO

Vaše e-mailová adresa nebude publikována na našem webu. Autor petice ale uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.
Facebook