Zrušení záměru vybudování placeného parkování v ulici Maková (Ustí nad Labem)

My níže podepsaní nájemníci a vlastníci domů v ulici Maková, nesouhlasíme s vybudováním placeného parkoviště v ulici Maková!

Domníváme se, že Vámi uvedené řešení nejen, že nevyřeší situaci s už tak značně problematickým parkováním, ale že ji dokonce výrazně zhorší! K tomu nás vedou zkušenosti s podobnými místy v Ústí nad Labem, která byla zpoplatněna a nyní nejsou využívána. Rádi bychom také upozornili, že ulice Stavbařů je jediná příjezdová komunikace do této části obvodu. V případě nenadálých událostí, je pak možno parkoviště použít pro vjezd a výjezd. Což se již opakovaně stalo. Naposledy, po poslední vichřici, kdy do křižovatky spadl vzrostlý strom. Uzavřením parkoviště by byly naše ulice v těchto situacích dočasně nepřístupné pro všechna vozidla a to i pro vozidla záchranných sborů. Zároveň se domníváme, že Váš záměr povede k diskriminaci méně movitých obyvatel a zvýší jejich finanční zátěž.

V městských novinách paní starostka uvedla, že vybudování placeného parkování bylo projednáno se zástupci společenství vlastníků. Pokud tomu tak bylo, měl být tento záměr projednán se zástupci vlastníků všech domů. To se však nestalo! Domy č.p. 2814-2816 a č.p. 2817-2819 jsou ve většinovém vlastnictví BD DRUŽBA a se zástupci družstva, s představenstvem družstva, ani se samosprávou našich domů, nic takového projednáno nebylo!

Žádáme všechny dotčené a kompetentní orgány města, aby zrušily rozhodnutí o vybudování placeného parkování v ulici Maková a nalezli spolu se zástupci všech vlastníků, jiné vhodné řešení celkové dopravní situace v naší lokalitě. Možnými úpravami mohou být např. zákaz parkování dodávkových vozů, vyznačení parkovacích míst, odstranění či zefektivnění vodorovného dopravního značení zákazu zastavení (žlutá nepřerušovaná čára, která je na řadě míst zbytečně dlouhá), nalezení a vytvoření nových vhodných parkovacích míst apod.   Orgány města by se měly snažit dopravní situaci města dlouhodobě a koncepčně zlepšovat. Takové řešení, navíc bez projednání se všemi dotčenými subjekty, zlepšením není.

Parkování, primárně určené pro obyvatele bytových domů, by nemělo být nikdy zpoplatňováno. Zastupitelé města byli zvoleni proto, aby hájili zájmy občanů, a ne proto, aby z nich mačkali poplatky.


Bedřich Šetlík    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici


NEBO

Vaše e-mailová adresa nebude publikována na našem webu. Autor petice ale uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.
Facebook