Žádáme úpravu povrchu v ulici Vodičkova

Žádáme zahrnutí úpravy povrchu v ulici Vodičkova do rekonstrukce tramvajové trati Lazarská - Jindřišská.

Podle informací, které máme k dispozici, mají být v tramvajových kolejích odstraněny původní panely (pro cyklisty víceméně bezproblémové) a dlažba (pro cyklisty nepříjemná) v celém rekonstruovaném úseku s výjimkou cca 200 metrů v okolí zastávek Václavské náměstí.

Je to patrně z toho důvodu, že tento úsek není v havarijním stavu a tudíž předmětem rekonstrukce. Přesto by nemělo být opomenuto předláždění tohoto úseku rovnější dlažbou nebo náhrada živicí, a to z následujících důvodů:

1) Dlažba je v tomto úseku pro jízdu na běžném kole prakticky nepoužitelná. Srovnatelně špatná dlažba se v Praze vyskytuje jen na několika málo místech, a to i přesto (nebo možná právě proto), že tento úsek byl předlážděn teprve před několika lety.

2) Jedná se o významné cyklistické propojení v centru města, na pravém břehu jde o poslední ulice, které od Vltavy významně nestoupají, pro směr na jihozápad jde vlivem jednosměrné Národní o jediné legální spojení široko daleko (severozápadně po Skořepku vzdálenou až 560 metrů, jihovýchodně po Italskou vzdálenou až 900 metrů).

3) Na zkvalitnění povrchu byla již v roce 2010 vytvořena zadávací karta cyklokomise (http://tiles.prahounakole.cz/media/Zadavaci_karty/ZK-2010-11_Vodickova+Lazarska.pdf ), ve které se píše následující:
"Průjezd (...) je legální (...), jeho atraktivita a bezpečnost je však výrazně snížena právě kvalitou povrchu. (...) Velmi nebezpečnými jsou výškové rozdíly mezi jednotlivými dlažebními kostkami a často propadlá dlažba v těsném okolí tramvajových kolejí." V rámci této zadávací karty se koordinace s právě probíhající rekonstrukcí TT (tehdy plánované na rok 2012) dokonce přímo předpokládala.

4) Primátor Hudeček veřejně přislíbil řešení problémů, které cyklisté s pražskou dlažbou mají. Původně v článku http://praha.idnes.cz/praha-predlazdi-nektere-ulice-vyjde-vstric-cyklistum-pdx-/praha-zpravy.aspx?c=A130719_113559_praha-zpravy_bur , ve které je Vodičkova ulice přímo zmíněna.

5) Současná rekonstrukce tramvajové trati Lazarská - Vodičkova představuje na mnoho dalších let pravděpodobně jedinou příležitost, kdy bude možné tento problematický úsek v centru města upravit pro potřeby cyklodopravy. Pokud tuto příležitost město Praha promarní, stane se předmětný úsek další trvalou překážkou rozvoje bezmotorové dopravy v Praze.

Domníváme se, že jsou to dostatečné důvody pro to, aby se současný stav věcí povedlo ještě zvrátit a předláždění problémového úseku se zvlálo ještě v rámci právě zahájené rekonstrukce.

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji vlákno, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook