„NE Zdeňku Ondráčkovi do čela komise pro GIBS“

V Praze dne 5. 3. 2018


„NE Zdeňku Ondráčkovi do čela komise pro GIBS“

Petice podle § 1 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Petiční výbor zastupuje Vojtěch Otevřel, Obránců míru 166, Žatec 438 01

 

Vážená komise, vážení poslanci,


v pátek 2. března 2018 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR hlasy 79 poslanců zvolila do čela Stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů poslance KSČM Zdeňka Ondráčka.


My, níže podepsaní, zásadně nesouhlasíme se zvolením člověka, který se v roce 1989 jako příslušník SNB podílel na bití účastníků demonstrací proti komunistickému režimu. Zdeněk Ondráček byl vědomým aktivním účastníkem těchto událostí a podle svých opakovaných vyjádření dodnes svého činu nelituje, neboť nikdy neporušil zákon. Člověk s tímto přístupem k výkladu práva by podle nás neměl zastávat funkci, z jejíhož titulu může dohlížet na činnost Policie ČR, a podrývat tak důvěru veřejnosti v práci bezpečnostních složek státu.


Vyzýváme tedy:


Stálou komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, aby v souladu s § 35 odst. 4 ve spojení s § 47 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zvolila nového předsedu;
Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby v souladu s § 35 odst. 3 ve spojení s § 47 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, pokud Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů nového předsedu nezvolí, ji o zvolení nového předsedy požádala.


Tuto výzvu níže potvrzujeme svým podpisem.


Petiční výbor ve složení:

 

Lukáš Otevřel, Kališnická 8, Praha 3 130 00

Vojtěch Otevřel, Obránců míru 166, Žatec 438 01

Oskar Rejchrt, Ke Strašnické 53/18, Praha 10 100 00

Lucie Kohoutová, N. A. Někrasova 2, Praha 6 160 00


Vojtěch Otevřel    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Vojtěch Otevřel, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook