Nechceme v Hranicích další ubytovny pro zahraniční zaměstnance.

Petice za stavební uzávěru pro stavby ubytovacích zařízení na území města Hranice.

Určená zastupitelstvu města Hranice.

Petiční výbor

Ing. Dušan Štainer | Teplická 257, 75301 Hranice

Ing. Karel Rabinský | Tř. 1. máje čp. 1281, 75301 Hranice

Daniel Sroka | Žižkovská 295/14, 70030 Dubina

Zastupovat petiční výbor je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

Stavební uzávěra pro stavby ubytovacích zařízení zabrání nekontrolovatelnému nárůstu počtu ubytovacích zařízení, ve kterých by se v budoucnosti mohly koncentrovat osoby podílející se na kriminalitě, vandalismu apod. Stále se zvyšující počet zahraničních zaměstnanců v Hranicích má a bude mít negativní dopad na život trvalých obyvatel a návštěvníků města. Stanovení jasných pravidel pro povolování ubytovacích zařízení v Hranicích, je nástroj pro prevenci sociálních a jiných konfliktů narušujících kvalitu života v našem krásném městě.

My, níže podepsaní obyvatelé Hranic, chceme, aby v našem městě platil zákaz vzniku levných ubytoven, jako platí v Liberci a dalších českých městech a obcích. 

Prostřednictvím této petice žádáme, aby zastupitelstvo města schválilo na svém listopadovém zasedání stavební uzávěru pro stavby ubytovacích zařízení na území města s platností do konce r. 2025 nebo do vydání změny územního plánu, která bude řešit problematiku ubytování.


Dušan Štainer    Kontaktujte autora petice

Facebook