NEPOVOLENÍ ODCHYTU DIVOKÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT DO SMRTÍCÍCH PASTÍ V ČR

My, občané České republiky požadujeme Ministerstvo životního prostředí ČR a Parlament České republiky o nepovolení odchytu divokých druhů zvířat do smrtících pastí a nástražných zařízení v České republice, o které žádají myslivci a rybáři. Myslivci a rybáři požadují znovuzavedení tohoto způsobu odlovu bobrů a vyder i přes fakt, že jsou tato zvířata chráněna zákonem ČR. Podle ministerstva životního prostředí jsou zmíněné „smrtící pasti“ v ČR zakázané a podle ministerstva se jedná o zvlášť trýznivý způsob usmrcování zvířat. I přes tento fakt myslivci a rybáři žádají o povolení tohoto způsobu lovu. Tento akt zabíjení prostřednictvím smrtících pastí je naprosto neslučitelný se současným společenským řádem, který již dokáže zohlednit přítomnost divokých druhů zvířat v krajině, aniž by požadoval likvidaci zvířat prostřednictvím smrtících pastí, které zvíře v mnoha případech neusmrtí hned, ale dlouhodobě ho utrápí k smrti, nebo ho utopí, pokud je past nastražena ve vodě. Myslivci a rybáři tímto pouze dokazují o jakou se jedná společenskou komunitu, která by ve slušné lidské společnosti neměla v 21. století co pohledávat a mělo by dojít k její zásadní transformaci, která bude odpovídat modernímu způsobu vnímání přírody a divokých druhů zvířat, která mají v krajině své neodmyslitelné místo a právo na život.

My, občané České republiky vyzýváme Ministerstvo životního prostředí, aby nezastupovalo ekonomické zájmy mysliveckých a rybářských skupin, ale aby významně zohlednilo především zájmy ekologické, ochranářské, etické a morální, kdy vnímáme přírodu jako nejvyšší hodnotu dokonalého přirozeného řádu, na kterém jsou závislé všechny živé bytosti, včetně člověka. Zničíme-li tento přirozený řád, zničíme tím i rovnováhu ekosystémů v krajině, které člověk ani lidská činnost nedokáže nikdy plnohodnotně nahradit. Tím nakonec ohrozíme i fungování lidské společnosti, zemědělství a kultury, která je plně závislá na přirozeném řádu přírody.        

Podepsat tuto petici

Pokud chcete podepsat tuto petici, kterou vytvořil(a) Milan, vyplňte formulář níže. Autor petice uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook