Přehřívání města Beroun a péče o jeho zeleň

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

My níže podepsaní signatáři otevřeného dopisu bychom se na Vás touto formou chtěli obrátit a upozornit na problémy s přehříváním města, které dlouhodobě může zmírnit pouze intenzivní výsadba stromů.

Jsme si vědomi, že výsadba stromů je náročná, jak z hlediska plánování, tak finančně. Proto bychom rádi přiložili ruku k dílu a na vlastní náklady na městem vybraných pozemcích zasadili městem určené dřeviny. Zároveň bychom tímto chtěli otevřít diskuzi o “dobrovolných správcích parků” či určité regulaci a zároveň legalizaci “gerila gardening”, tj. dobrovolné výsadby dřevin samotnými občany v rámci předem stanovených pravidel.

Vytipovali jsme níže uvedené lokality, kde věříme, že výsadba stromů by byla přínosem, jak z estetického tak ekologického hlediska. Doufáme, že by bylo možné mezi námi navrženými lokalitami vybrat ty, kde by si občané mohli vysadit strom, například ve spojení s vítáním občánků nebo svatby (inspirace z města Říčany, Kostelec na Černými lesy), nebo prostě umožnit přenést odpovědnost za výsadbu dřevin v některé z lokalit na skupinu dobrovolníků, kteří mají zájem se o lokalitu kolem svého bydliště lépe starat (Benešov).

Zkušenosti z okolních měst ukazují, že dobrovolně vysazené stromy v menší míře usychají, lidé si tím budují svůj vztah k místu, resp. městu a tráví v těchto miniparcích více času, veřejný prostor ztrácí svou anonymitu, ubývá vandalismu i odpadků.

Naše myšlenka je pouze námětem, který se snaží reagovat na problémy s oteplováním, a snaží se sbírat nápady z okolních měst jak v ČR, tak zahraničí. Rádi bychom tímto otevřeli veřejnou diskuzi o budoucnosti níže uvedených lokalit.

Níže uvádíme seznam zájmových území pro dobrovolné sázení stromů (pro první tři lokality již sháníme souhlasná vyjádření společností provozujících inženýrské sítě, které přikládáme v příloze.)

  • Výsadba stromů v prostoru staré autobusové nádraží – restaurace u štiky s cílem vytvořit anglický park se stromy nabízejícími stín k odpočinku.
  • Výsadba náhodných stromů keřů s cílem oživit městský pozemek číslo 1192/4 různými stromy, vzor sídliště Přerov.
  • Výsadba stromů kolem dětského hřiště v ulici průběžná, aby zabránili přehřívání této plochy (městský pozemek číslo 1192/52).
  • Obnova aleje na Zavadilce ulice Husova
  • Výsadba aleje před budovou gymnázia v ulici Talichova
  • Výsadba aleje před budovou školy v ulici Karla Čapka
  • Výsadba stromů v ulici na městských pozemcích 1192/45 s cílem odstínit automobilovou dopravu, zejména hlučnost a emise.
  • Výsadba stromů na berounském hřbitově, vzor Rakovník.
  • Náměstí mezi kinem a poliklinikou, vzor Kolín.

Pokud nevyplní veřejný prostor ti, kteří chtějí tento prostor zkrášlovat v rámci předem dohodnutých pravidel, pak jej nutně vyplní vandalové, kteří pravidla nerespektují a spoléhají, že nebudou vypátráni.

Za signatáře dopisu, Adam Voldán


Adam Voldán    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Adam Voldán, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook