Petice proti jednosměrce ve Sportovní ulici v Sokolově

My, níže podepsaní obyvatelé Sportovní ulice v Sokolově a spříznění, žádáme Městský úřad v Sokolově, aby zvážil zavedení následujících dopravních opatření a změn na sídlišti Vítězná v Sokolově:

  1. obnovení obousměrného provozu ve Sportovní ulici;
  2. umístění dopravní značky P4 "Dej přednost v jízdě!" k výjezdu ze Sportovní ulice do Atletické, aby se řidič nemohl domnívat, že projíždí křižovatku bez dopravních značek upravujících přednost, a nespoléhal na přednost zprava;
  3. zavedení jednosměrného provozu v části Atletické ulice od výjezdu z parkoviště naproti č. p. 2000 směrem k č. p. 2147, čímž by bylo legalizováno parkování v této ulici a zamezilo se incidentům při vyhýbání protijedoucích vozidel;
  4. označení značkou V12c "Zákaz zastavení" místa v Atletické ulici bezprostředně před výjezdem ze Sportovní ulice;
  5. vyznačení parkovacích míst pro podélné parkování v ulici Sportovní.

Nedávné zavedení jednosměrného provozu ve Sportovní ulici zakazuje výjezd z této ulice do nově zrekonstruované ulice Spartakiádní, který je mnohem přehlednější a bezpečnější, než kdy dříve.

Řidiči musejí projíždět ulicí Atletickou; ta je ve špatném technickém stavu - prohlubně a vystouplé kanalizační poklopy. Při výjezdu z ulice Sportovní do Atletické je výhled omezen zaparkovanými vozidly, ať už zde parkují legálně, či v rozporu s předpisy. Navíc se po ní pohybují chodci, neboť významná část Atletické je bez chodníku.

Věříme, že Městský úřad prověří situaci, jež zavedením jednosměrného provozu ve Sportovní ulici nastala, a zváží naše návrhy, které by měly přispět k bezpečnějšímu provozu, zvýšení počtu legálních parkovacích míst, a ke spokojenosti i důvěře obyvatel.


Ing. Pavel Svoboda, Sportovní 2024, Sokolov    Kontaktujte autora petice

Facebook