Petice proti likvidaci beranovky

Podpisem pod peticí vyjadřuji nesouhlas se zprůjezdněním beranovky - polní cesty v Dolních Chabrech (navržená jako změna č. Z 2844 územního plánu. Jedná se o klidové místo nad obytnou čtvrtí a školou, které navazuje na ulici V Kratinách lemovanou stromy.
Zajisté je nutné řešit dopravní situaci v souvislosti s novou bytovou výstavbou v lokalitě Beranov, ale ne na úkor likvidace zeleně. To by mělo být krajním řešením, pokud nebudou dostačovat úpravy stávajících komunikací a opatření respektující platný územní plán.

 Nyní můžete podepsat i papírovou verzi petice. Více na této adrese:

http://www.18400.cz/wp-content/uploads/2018/04/Petice-proti-zprujezdneni-beranovky.pdf

beranovka.PNG

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Josef Maun, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook