Petice proti malé novele horního zákona

My, níže podepsaní, vyjadřujeme zásadní nesouhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 731/.

Vypuštěním vyvlastňovacích paragrafů z této tzv. malé novely horního zákona vláda zabraňuje státu v přístupu k jeho nerostnému bohatství. Jedná asociálně a neekonomicky. Důsledkem novely bude, že stát své vyhrazené nerosty, tedy nejen uhlí, de facto nabídne do rukou byť jen jediného spekulanta, který když se rozhodne blokovat těžbu, ohrozí tím veřejný zájem, ale také jakoukoli těžební společnost a její zaměstnance. Těch je v těžebním průmyslu několik desítek tisíc.

Žádáme poslankyně a poslance, aby jako volení zástupci lidu nepřistoupili na politické handlování a hájili zájmy nikoli jednotlivců, ale všech občanů této země. Odmítnutím této novely se zachovejte odpovědně vůči současným i budoucím generacím!


Jaromír Franta    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Jaromír Franta, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook