Petice proti prezidentovi Zemanovi za velezradu a vlastizradu

 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby senát podal

žalobu proti prezidentovy Milošovi Zemanovi za velezradu a vlastizradu.

 

     Věříme že nejsme samy kdo vidí jak se náš "prezident" chová. Dokud šlo "pouze" o ostudu kterou České republice uštědřoval svými výroky jakkoliv byly hanlivé až urážlivé, nejapné, sprosté, pobuřující nebo směšné, tak jsme jako řada dalších lidí jen zavrtěly hlavou, zanadávaly si a braly to tak jak to je. Jenže dle našeho názoru jsou věci které musí respektovat i prezident a pokud je respektovat nechce může se vzdát úřadu a své náklonnosti a názory prezentovat jako své vlastní. Dost na tom jak veřejně zurážel občany České republiky a o samotném Zemanovi se již delší dobu v zahraničí píše jako o mluvčím Kremlu.  Nyní se rozhodl jet veřejně podpořit někoho kdo se chová jako Hitler (ruský prezident Putin) a to i přes to že Česká republika jasně vyjadřuje opačný postoj k dění na Ukrajině, ať už podporou finanční či humanitární. Vzhledem k Zemanovým sympatiím k Putinovy se obáváme že by mohl s Vladimírem Putinem uzavřít dohodu pro Českou republiku krajně nevýhodnou a možná i ohrožující. Česká republika je členem evropské unie a proto by prezident měl mimo jiné respektovat i názory hlav členských států. Tím že Miloš Zeman nerespektuje ani názory vlády české republiky, ani obyčejných lidí a rozhoduje se jen podle sebe, bez ohledu na následky, myslíme si že tak jako panují obavy mezi lidmi kteří pro Zemana v prezidentských volbách nehlasovaly, tak se začaly obávat dalšího nekontrolovaného jednání Miloše Zemana i lidé kteří mu dali svůj hlas. Všichni kteří jsou níže pod peticí podepsáni v čele s autorem petice žádáme senát, aby jako ten kdo má právo ústavnímu soudu žalobu předložit, ji předložil a to bez dalších průtahů. Pak ať ústavní soud rozhodne. 

Děkujeme všem členům senátu České republiky.

 

V českém trestním právu existuje trestný čin vlastizrada (§ 309 trestního zákoníku), který spáchá ten  občan ČR, který ve spojení s cizí mocí (každý stát mimo Českou republiku) nebo s cizím činitelem (osoba, která sice není oprávněna jednat jménem cizího státu, ale má na politické dění v něm významný vliv) spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314)". Za takový čin zákon stanovuje trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečný trest.

Mimo trestní zákoník, přímo v Ústavě České republiky, se objevuje pojem velezrada, která je specifickým ústavním deliktem, za který může být stíhán pouze prezident České republiky, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. V celém ústavním pořádku České republiky však dosud neexistovala žádná definice jednání, které by bylo velezradou, až v zákoně o Ústavním soudu je definována jako „jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu". Trestem za velezradu může být jen ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt.

 

 

 

 


Zdeňka Fomičeva    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Zdeňka Fomičeva, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook