Petice za zřízení stanice pro měření kvality ovzduší v Rakovníku

Ministerstvu životního prostředí (k rukám ministra), Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Ministerstvu zdravotnictví (k rukám ministra), Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

Senátorce za volbení obvod č. 6 Mgr. Zdeňce Hamousové, Hilbertova 1235, Louny, 440 01

Zastupitelstvu města Rakovníka, Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník

Krajské hygienické stanici Středočeského kraje, ÚP v Rakovníku, Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník

Vážení,
Rakovník je město s několika významnými průmyslovými podniky a také městem bez silničního obchvatu, jehož stavba je zatím v nedohlednu. Nákladní doprava směřujicí do rakovnícké průmyslové zóny prochází, právě kvůli absenci obchvatu, přímo centrem města a ovlivňuje tak svým působením výrazně negativně dopravní situaci a životní komfort obyvatel Rakovníka. Právě tyto dva faktory - průmyslová výroba a dopravní situace (resp. stoupající hustota dopravy) zmiňuje Strategický plán rozvoje města Rakovník do roku 2022 v souvislosti s výskytem závažných zdravotních problémů u obyvatel u obyvatel města - nárustem počtu novotvarů dýchacího ústrojí. Strategický plán přímo hovoří o Rakovníku jako o oblasti s nejvyšším výskytem novotvarů průdušek a průdušnic ve Středočeském kraji (zdroj: Zdravotnická ročenka Středočeského kraje) a jako jednu z priorit stanovuje právě zřízení měřícího zařízení pro města. Na danou skutečnost bylo již dříve upozorněno vedení města, nicméně se mu do dnešních dnů nepodařilo ve věci zřízení stanice pro měření kvality ovzduší nijak pokročit. Rakovník si vzhledem k vývoji zdravotní kondice svého obyvatelstva zaslouží znát stav svého ovzduší, stejně jako je tomu u jiných měst s obdobnou průmyslovou výrobou a ztíženou dopravní situací.Na základě výše uvedeného:

POŽADUJEME, ABY V RAKOVNÍKU BYLA ZŘÍZENA STANICE PRO MĚŘENÍ KVALITY OZVDUŠÍ.
V Rakovníku dne 29.7.2018

Petiční výbor ve složení:
Mgr. Vladimír Kališ, Mýtská 2337, 269 01 Rakovník
Petr Popelka, Lubenská 2456, 269 01 Rakovník
Mgr. Jan Mudra, Krinitova 970, 269 01 Rakovník

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
Mgr. Vladimír Kališ, Mýtská 2337, 269 01 Rakovník

Změna pro Rakovník    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Změna pro Rakovník, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook