Petice za změnu územního plánu obce Lišany, a umístění obchvatu obce na silnici II/229 a za urychlení vybudování chodníku pro pěší na mostě ev. č. 229-020

          Krajský úřad Středočeský kraj                                               Zastupitelstvo obce Lišany     

          Zborovská 81/11                                                                     Pražská 68   

          150 00  Praha 5                                                                        270 52 Lišany                             

 

                                                                                        V Lišanech,  dne 15. listopadu 2018

PETICE

 dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

 

Petice za změnu územního plánu obce Lišany a umístění obchvatu obce na silnici II/229, navazující na I/6 Praha - Karlovy Vary.

 

My, níže podepsaní občané  Lišan, prostřednictvím této petice žádáme:

 1/    o urychlení vybudování chodníku či lávky pro pěší na mostě ev. č. 229-020 vedoucí   po             silnici II/229 přes Lišanský potok. Je to  nejnebezpečnější úsek vozovky. Nelze  čekat               na vybudování obchvatu, který by omezil hustotu provozu na této komunikaci, ale                     je třeba jednat ihned,

dále žádáme:

2/     změnu územního plánu obce Lišany a umístění obchvatu obce na silnici II/229,                         navazujícího na I/6 Praha - Karlovy Vary,

3/     odborné posouzení od nezávislé instituce např. posouzení z hlediska ochrany krajiny a             přírody pro obchvat Lišan  - varianta za hřbitovem a Podhůrkou - Zákonovic mlýn                       (obydlená samota), proti stávající variantě oddělující samotu od obce a ničící                             nejkrásnější a jedinou alej v obci. Aktuálně navrhovaná varianta obchvatu zničí nejen               kaštanovou  alej, ale vznikem náspu až do  výše 10 až 14 metrů  vyznamně  naruší ráz             krajiny,

4/     vypracování alternativní studie obchvatu Lišan pro navrhovanou variantu vedení                         obchvatu až za místním hřbitovem a samotou  Podhůrka, navazující na I/6 Praha-                     Karlovy Vary,

5/     navržení technických parametrů navrhované varianty obchvatu Lišan dle platných                     evropských a ČSN norem bez výjimek,

6/     posouzení vhodnosti umístění obchvatu zcela jinou novou variantou, která by plně                     respektovala požadavky občanů Lišan,

7/     pravdivé a nezkreslené informování občanů o přípravě a realizaci výše uvedených                     staveb.

 

Žádáme, aby požadavky petice byly bezodkladně řešeny.

Děkujeme.

Za petiční výbor:

Ing. Miloslava Nováková, Za rybníkem 327, Lišany

Petiční výbor ve složení:

Jméno a příjmení                    Bydliště

Ing. Miloslava Nováková        Za rybníkem 327, Lišany

Iveta Soběslavská                   Rakovnická 326, Lišany

Jaroslav Haifler                       Rakovnická 248, Lišany

Mgr. Alena Zouplnová             Pražská 54, Lišany

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

Ing. Miloslava Nováková, Za rybníkem 327, Lišany


Miloslava Nováková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Miloslava Nováková, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook