PETICE ZA ZRUŠENÍ KRAMPUS SHOW KAPLICE !!

Žádáme radu města Kaplice o zrušení Krampus show. Uznáváme krásné české tradice, jako je čert, Mikuláš a anděl. Nesouhlasíme proto s provozováním této rakousko-německé akce v našem českém městě.  Další důvod proč zrušit tuto show spatřujeme ve velmi zásadním omezování občanů města během konání této akce. Celé město je na všech příjezdech obehnáno zábradlím a nikdo není puštěn tam, ani zpět a to velmi často i na místech, která s touto akcí nijak nesouvisí. Lidé jsou nucení i v případě, kdy potřebují ke svému domu ujet 100 metrů žádat osobně na městském úřadě o speciální povolení. Občané města nikdy nedostali od zdejší radnice možnost se předem k tomuto omezování vyjádřit. Žádáme tedy o rychlé zrušení Krampus show a to již počínaje rokem 2018.    Web této nežádoucí akce zde :  krampuskaplice.cz


Nespokojený občan města Kaplice    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici


NEBO

Vaše e-mailová adresa nebude publikována na našem webu. Autor petice ale uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.
Facebook