Proti obchvatu Sládkova kopce

Proti obchvatu Sládkova kopce

 

Petice dle zákona § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

My,

níže podepsaní občané České republiky, převážně obyvatelé Jindřichova Hradce, vyzýváme Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec, aby schválilo takovou změnu Územního plánu Jindřichova Hradce, která by zabránila výstavbě plánované komunikace v západní části Jindřichova Hradce od Pražské ulice přes Sládkův kopec směrem na silnici na Políkno a dále na sídliště Hvězdárna až k napojení na silnici směrem na České Budějovice, také známou jako Obchvat Sládkova kopce.

 

Západní části Jindřichova Hradce slouží jeho obyvatelům jako odpočinková oblast a zvýšení automobilové dopravy by zde tyto možnosti zcela znemožnilo. Zároveň by byla zničena jedinečná krajina, a to vše kvůli realizaci komunikace, která je ve zjevném rozporu s požadavky účelnosti, efektivnosti, hospodárnosti a transparentnosti.

 

Adresát: Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II 37701

 

Petiční výbor

 

Mgr. Jan Jirků, MBA, předseda MO KDU-ČSL v Jindřichově Hradci, Svatojánská 146

Hedvika Trojanová, Sládkův kopec 1082.

Bc. Bronislav Tomek, předseda Zelených v Jindřichově Hradci, Nušlova 42/V.


Bronislav Tomek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Bronislav Tomek, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook