Proti výstavbě AFI Karlín Business Centre

My, níže podepsaní, předkládáme společné stanovisko k žádosti o vydání změny platného územního rozhodnutí, která má vést ke "změně umístění, objemu, tvaru, kapacity a výšky bytového domu" AFI Karlín Business Centre - administrativní budova (řízení sp. zn. MCP8 122 500/2011/OV.Pet).

Zásadně nesouhlasíme s navrženými změnami a požadujeme komplexní přehodnocení projektu stavby, která může nenávratně negativně zasáhnout do života širokého okolí. Místo pod památným vrchem Vítkovem s přiléhající kapličkou, kde plánuje společnost AFI Europe vystavět obchodně-administrativní centrum, představuje jednu z posledních větších volných ploch s osobitým charakterem v širším okolí vhodných k úpravě pro různorodé aktivity karlínského obyvatelstva. V okolí přibývá rodin s malými dětmi, prostor se nachází přímo za školou jejíž školní dvůr zalévá slunce právě díky volnému otevřenému prostoru před ním, doprava v lokalitě byla doposud klidná a proto bezpečná pro rodiny s dětmi, což hrozí změnit silně vytížená komerční stavba  se stovkami parkovacích míst a nachází se na architektonicky unikátním místě obklopeném historickými domy z počátku 20. století - to vše jsou pádné důvody pro které musí stavitel velmi respektovat charakter, okolní život a architektonický kontext místa. Stavitel vyhotovil projekt zcela bez vědomí či konzultací s místními obyvateli. S takovým postupem nesouhlasíme a žádáme Odbor výstavby Hl. m. Prahy, aby výše zmíněné žádosti nevyhověl a přiměl investora k zahájení vyjednávání s širokou veřejností o budoucnosti místa.

Jménem podepsaných v Praze dne 16. března

 

 

http://kuzemenskysynek.blogspot.com/2012/03/odevzdavka-cmc-architects-afi-europe.html


Barbora Zikmundovská    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Pokud chcete podepsat tuto petici, kterou vytvořil(a) Barbora Zikmundovská, vyplňte formulář níže. Autor petice uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook