PETICE proti zřízení provozovny hazardních her v obci Holubice

My, níže podepsaní občané z obcí z blízkého okolí obce Holubice a z obce Holubice prostřednictvím této petice žádáme, aby:  

-        Obec Holubice nevystavovala riziku své občany a občany z blízkého okolí, kteří budou zřízením provozovny hazardních her na území obce Holubice dotčeni a kteří budou spolu s občany obce Holubice tvořit potenciální zákazníky této provozovny hazardních her.  

-        Obec Holubice brala ohled na historický význam a hodnotu území Slavkovského bojiště a nevymezila v územním plánu obce Holubice v tomto území lokalitu umožňující zřízení provozovny hazardních her.  

-        Obec Holubice prokazatelně informovala občany obce Holubice a širší veřejnost o záměru zřídit na území obce Holubice provozovnu hazardních her, a to se všemi podmínkami uvedenými se smlouvě o spolupráci při provozu hazardních her na území obce Holubice se společnostmi European Data project s.r.o. a Paradise casino Admiral, a.s. a aby tuto smlouvu zveřejnila.  

-        Obec Holubice veřejně projednala s občany záměr zřízení provozovny hazardních her na území obce Holubice za účasti petičního výboru této petice.  

-        Obec Holubice přehodnotila souhlas se zřízením provozovny hazardních her na katastru obce Holubice, vydala obecně závaznou vyhlášku o zákazu hazardních her na území obce nebo vyhlásila místní referendum, ve kterém se dotáže občanů obce Holubice, zda se zřízením provozovny hazardních her na území obce Holubice souhlasí.    

Děkujeme.    

Za petiční výbor:
Mgr. Jan Grolich, Velatice 262, 66405, p. Tvarožná, starosta obce Velatice
Petr Pleva, Náves 48, 664 08 Blažovice, starosta obce Blažovice
Marie Kousalová, Sivice 286, 664 07 starostka obce Sivice
Milan Blahák, Kovalovice 32, 664 06, starosta obce Kovalovice


Mgr. Jan Grolich, Velatice 262, 66405, p. Tvarožná, starosta obce Velatice    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Mgr. Jan Grolich, Velatice 262, 66405, p. Tvarožná, starosta obce Velatice, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook