ZASTAVME UTRPENÍ ZVÍŘAT PŘI PŘEPRAVĚ Z ČR DO TURECKA A DALŠÍCH ZEMÍ MIMO EU

NEEXISTUJE ŽÁDNÉ OSPRAVEDLNĚNÍ TOHO KRUTÉHO A ZBYTEČNÉHO OBCHODU. JEDINÝM ŘEŠENÍM JE ÚPLNÝ ZÁKAZ EXPORTU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Z ČR DO ZEMÍ MIMO EU. PROSÍME, PODEPIŠTE PETICI JEŠTĚ DNES.

Text petice pro předsedu Parlamentu ČR:

Já, podepsaný/á, žádám Parlament ČR, aby zakázal export živých hospodářských zvířat z ČR do zemí mimo EU. Přeprava působí zvířatům nesmírné utrpení a v mnoha cílových zemích jsou porážena brutálním způsobem bez omráčení. Ačkoli v ČR platí unijní nařízení Rady č.1/2005, o ochraně zvířat během přepravy, jeho dodržování a uplatňování v praxi je naprosto nedostatečné. Jediným řešením je úplný zákaz exportu živých zvířat z ČR do zemí mimo EU. Je morálně nepřijatelné, aby ČR porušovala vlastní zákony na ochranu zvířat kvůli zisku z tak krutého obchodu.


Organizátory petice jsou Compassion in World Farming, Společnost pro zvířata a Farma naděje. Petici podporují OBRAZ, Nadace na ochranu zvířat, Slepice v nouzi, Svoboda zvířat a Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku.

Je nejvyšší čas, aby se chovatelé hospodářských zvířat, přepravci, úředníci i politici přestali zaštiťovat pouhými ekonomickými zájmy, stabilitou trhu a obchodními zisky a konečně projevili zájem o ochranu českých zvířat!


info@platforma.org    Kontaktujte autora petice


NEBO

Vaše e-mailová adresa nebude publikována na našem webu. Autor petice ale uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Zkontrolujte doručenou poštu (i složku s nevyžádanou poštou)
Facebook