STOP Sečení srnčat!

My, níže podepsaní, žádáme Státní zemědělský intervenční fond, o nutnou úpravu dotačního systému na TTP (trvalé travní porosty) a porosty pícnin (vojtěška, jetel), tak, aby podmínkou vyplacení dotací byly splněné následující zákonné povinnosti:  

  • doložená spolupráce s uživatelem honitby (ohlašování termínů sečí)
  • žací stroje opatřené plašícím/detekčním zařízením
  • nesmí být zpětně žádný postih za nedodržování zákonných povinností, dle zákona o myslivosti a zákona o ochraně přírody a krajiny (tzn. pokud nebude dodržena zákonná povinnost, bude na dotacích krácen, nebudou mu přiděleny)

V ideálním případě žádáme jako podmínku pro udělení dotací použití termovize před sečením či použití termosenzorů na žacích lištách, které stroj zastaví nebo nadzvednou žací lištu.

STOP Sečení srnčat! - Petiční archy ke stažení ZDE.

Pokud vám nefunguje podepsání petice, kontaktujte prosím správce stránky Petice24.com

Podpisem této petice uděluji souhlas spolku Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku, z.s., IČ 06171028, se sídlem Přemyslovská 1657/29, 130 00 Praha 3, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L68599, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa. Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním, budou tedy předány v této petici označeným orgánům a úřadům, a dále mohou být využity pro účely dalšího informování petentů. Souhlas je udělován do doby dosažení účelu petice, nejvýše však na dobu 10 let. Petent jej může kdykoli písemně odvolat, taktéž má právo na opravu údajů a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Každý subjekt zapojený do sběru podpisů této petice je odpovědný za dodržování zákonných povinností k ochraně osobních údajů a nakládání s nimi.


Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku, z. s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici


NEBO

Vaše e-mailová adresa nebude publikována na našem webu. Autor petice ale uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.
Facebook