Vyjádření členů akademické obce KPsy FF UK k pořadu Infiltrace (ČT, 21.5.2018)

My, níže podepsaní studenti, absolventi a další členové akademické obce Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se tímto chceme veřejně distancovat od toho způsobu práce Mgr. Lenky Krutilové, který lze vidět v pořadu Infiltrace odvysílaného Českou televizí dne 21. 5. 2018. Absolutně neprofesionální až neetické jednání a pochybný a nijak vědecky nepodložený způsob použití metod, které jsme v pořadu Infiltrace v podání paní magistry viděli, nepovažujeme za standardní a běžné, podle našeho názoru by psycholog a psychoterapeut takovýmto způsobem v žádném případě pracovat neměl a také tak ve většině případů nepracuje. V současnosti se v našem oboru výrazně uplatňuje trend psychologie založené na důkazech - metody jsou tedy podrobovány pečlivému výzkumu. Psychologie je tak vědou, která dokáže podpořit a pomoci v celé šíři vývoje života jedince od dítěte po starého člověka.

Právě proto je podle nás situace o to horší, že paní magistra má psychologické vzdělání. Ze své pozice tedy mohou její metody v očích laické veřejnosti působit samy o sobě důvěryhodně. Jednání paní magistry považujeme nejen za trestuhodné poškozování klientů a zneužívání jejich důvěry, ale i za poškození dobrého jména celého oboru psychologie v očích široké veřejnosti.


Celý pořad Infiltrace lze zhlédnout ve webovém archivu České televize.


Barbora Klímová    Kontaktujte autora petice

Facebook