Vzkaz občanů novému parlamentu

Vážení poslanci a poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

my, aktivní občané, vám vzkazujeme:

Respektujeme výsledek voleb jako vyjádření většiny voličů v naší zemi a považujeme vás za legitimní zástupce našeho obyvatelstva, a to i přesto, jakými metodami mnoho z vás dosáhlo svého zvolení. Bylo to legitimní.

Právě proto vás ale žádáme, abyste respektovali demokratický charakter naší země. Abyste respektovali a neměnili Ústavu České republiky. Abyste uchovali instituce České republiky v nezměněné podobě. Abyste respektovali směřování naší země od roku 1989 a členství naší země v EU a NATO. Abyste i nadále vnímali kulturní a geopolitickou orientaci našeho státu a neměnili ji. Abyste nepřijímali zákony, které by porušovaly mezinárodní dohody, ústavu a dobré mravy. Abyste respektovali základní fakt, že naše země je zastupitelskou demokracií, že jste to vy, kdo nese odpovědnost za její vývoj, a že tuto odpovědnost nemůžete předat nikomu jinému.

Uvědomte si, že tato země není vaším majetkem. Byla nám dána našimi předky a my ji musíme předat našim dětem. A v jakém stavu ji předáme, to záleží na vás i na nás. Prosíme, nevyměňujte naši zemi za svůj prospěch, stranické a osobní zájmy. Nesnažte se lidem znemožnit, aby vám v příštích volbách mohli spočítat, jestli jste uspěli nebo ne.

Máte moc danou volbami a lidem této země. Mějte však na paměti, že názor, který lidé projevili ve volbách, nemusí trvat věčně a že my, aktivní občané, uděláme všechno proto, aby lidé nerezignovali na svá práva a svobody, na svoji možnost kontrolovat a hodnotit své politiky, na možnost kritizovat je, protestovat proti nim a vyjadřovat svůj názor. Buďte si jistí, že vás budeme neúnavně kontrolovat a hlídat, zda pracujete v duchu tohoto našeho vzkazu, a že pokud tomu tak nebude, ze všech sil se budeme snažit o to, aby vám za to v příštích volbách co nejvíce lidí vystavilo účet.

Chceme vám připomenout, že demokracie volbami nekončí, ale začíná. A že tu jste pro nás, a ne my pro vás.

Snažte se prosím udržet Česko jako normální západní demokratickou zemi a snažte se o to, aby to nemuseli dělat lidé v ulicích.

Věříme a jsme přesvědčeni, že Vám jde o blaho České republiky stejně jako nám a že příští funkční období parlamentu nebude obdobím politického neklidu a destabilizace, ale dalším obdobím rozvoje naší země.

My, aktivní občané, jsme připraveni na to dohlédnout. Jsme připraveni dohlédnout na vás a přísaháme, že to budeme dělat.

Aktivní občané  


Jménem skupiny Kaputin Tomasz Peszyński a Otakar van Gemund    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook