Za zachování Železničního mostu

 

PETICE„ZA ZACHOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU“
dle čl. 18 Listiny základních práv a svoboda zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

Adresát: Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

 

Vlastník Železničního mostu, Správa železniční dopravní cesty, na základě provedeného průzkumu projektovou firmou SUDOP dospěl k závěru, že Železniční most se nevyplatí rekonstruovat, ale zbourat a na jeho místě postavit most nový. S tímto návrhem nesouhlasíme.

Železniční most je kulturní a technickou památkou, sejmutí památkové ochrany a následná demolice mohou být precedens pro další památky. Most svou železnou konstrukcí souzní s industriální historií Smíchova, stal se ikonickou součástí nábřeží a v měnící se čtvrti je jedním z posledních nositelů paměti místa. Most je na páteřní trati Praha - Plzeň - SRN a zásadní součástí příměstské dopravy. Pro pěší a cyklisty je spojnicí tří městských částí a hojně využívanou přístupovou cestou k náplavce. Jsme přesvědčeni, že rozvoj železniční, pěší a cyklistické dopravy, úcta k památkám a geniu loci jsou pro Prahu zásadní témata.

Na základě uvedeného, my, níže podepsaní a podepsané, žádáme, aby:

  1. SŽDC ukončila veškeré snahy o sejmutí památkové ochrany Železničního mostu a snahy o jeho následnou demolici.
  2. SŽDC, zodpovědná za dosavadní chátrání, podnikla urychleně alespoň nejnutnější opravy zabraňující dalšímu chátrání mostu do zahájení finální opravy.
  3. SŽDC do diskuse o rozvoji mostu zapojila veřejnost a dotčené městské části, včetně Hl. města Prahy, které je vlastníkem lávek pro pěší.

 Co tedy navrhujeme:

  1. Zachování současného mostu a rekonstrukci, byť náročnou, v souladu s památkovou ochranou.
  2. Pro zajištění železniční dopravy návrat k původnímu plánu výstavby souběžného, tvarově podobného mostu.

 

Předem děkujeme.

Další informace najdete na www.nebourat.cz a na Facebooku.

 

Za petiční výbor:

Tatiana Konrádová, Na Zatlance 1151/8, 150 00 Praha 5

Pavel Štorch, Fráni Šrámka 30, 150 00 Praha 5

Ondřej Havelka, U Nikolajky 174, 150 00 Praha 5

Ivana Brodská, Plavecká 405/2, 128 00 Praha 2

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

 


Pavel Štorch    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Pokud chcete podepsat tuto petici, kterou vytvořil(a) Pavel Štorch, vyplňte formulář níže. Autor petice uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook