Berounská kultura 2018

Vážení zastupitelé města Berouna.

Na zasedání 19. července 2017 vzala Rada města Berouna na vědomí informaci vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit ing. Boldi o záměru přesunout hlasování o výsledcích grantového řízení v oblasti kultury na první zasedání zastupitelstva města v roce 2018.

Programově tak dojde k opakování situace, kterou zažili všichni žadatelé o kulturní granty na přelomu roku 2016 a 2017, kdy schválení dotací zastupitelstvem proběhlo místo v prosinci 2016 až na zasedání dne 13. března 2017.

V diskuzi, která tehdy předcházela hlasování, bylo zpoždění všemi stranami komentováno jako velmi nešťastné, neboť mělo vlastně za následek zkrácení kulturního roku o 3 až 4 měsíce a ovlivnilo všechny kulturní aktivity, které se v prvních měsících tohoto roku konaly. Všichni zúčastnění předpokládali, že se jednalo o výjimečnou situaci, která by se již neměla opakovat.

Domníváme se proto, že pokud chce vedení města tuto situaci vědomě vyvolat znovu, mělo by se tak stát s dostatečně silným mandátem – nejlépe na základě schváleného usnesení zastupitelstva.

Předpokládáme, že žadatelé o kulturní granty i zastupitelé mají společný zájem na tom, aby Beroun byl po všech stránkách kulturním městem, které podporuje iniciativu jak jednotlivců, tak i organizací směřující k vytváření všestranné a smysluplné kulturní nabídky pro obyvatele i návštěvníky města. 

Proto vás touto cestou žádáme, abyste se problematikou kulturních grantů na rok 2018 zabývali již na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Děkujeme za pochopení.

Pavel Čepela, Zdenek Bydžovský a Jiří Prošek - zakladatelé spolku Modrej Beroun  

Miloš Kebrle - dlouholetý pořadatel kulturních akcí  

Jiří Filip - zakládající člen ochotnického sdružení Herci první generace a člen Komise pro kulturu a kulturní dotace


Zdenek Bydžovský, spolek Modrej Beroun    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Pokud chcete podepsat tuto petici, kterou vytvořil(a) Zdenek Bydžovský, spolek Modrej Beroun, vyplňte formulář níže. Autor petice uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook