Poslední podpisNázev peticeVytvořeno
2018-03-06 17:46 STOP Tomio Okamura
My, níže podepsaní občané opakovaně vyzýváme všechny politiky, aby se aktivně distancovali od výroků, aktivit a chování senátora Tomia Okamury. A současně vyzýváme všechny senánory v Klubu pro obnovu demokracie KDU-ČSL a Nezávislí, aby podnikli všechny kroky, vedoucí k odchodu senátora Tomia Okamury z tohoto klubu....
2013-07-12
2018-03-06 15:50 Petice za okamžité odstoupení z funkce Miroslava Kalouska
Vážení spoluobčané, dne 6.6.2013 náš milovaný ministr financí, pan Miroslav Kalousek, opět prokázal svoji slabost pro alkohol a značně a evidentně opilý vystoupil v TV Nova. Přikládám odkaz na rozhovor: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qy_Y0GGl5Wg Toto chování považuji za neprosto nepřijatelné pro někoho, kdo má reprezentovat občany své země. Pokud i vy shledáváte jeho j...
2013-06-07
2018-03-06 12:59 Zachraňme zahrádkářskou osadu Ořechovka
My, níže uvedení občané České republiky, protestujeme formou podepsání této petice proti návrhu, který by změnil zahrádkářskou osadu Ořechovka v Kolíně, která leží poblíž vodárenské věže a Pekelského údolí, na čtvrť s rodinnými domy. Jsme přesvědčeni, že město Kolín by tímto rozhodnutím přišlo o jedno z posledních zelených míst na svém území. Domníváme se, že Ořechovka by i na dále měla zůstat zah...
2017-06-26
2018-03-06 12:28 Solidaritu s uprchlíky: Přijímám– Nepřijímám
 Vy, kteří solidaritu s uprchlíky tak bezvýhradně přijímáte, sami jistě cítíte, že demonstrace, transparenty a pózování s nápisem: „Solidaritu s uprchlíky: přijímám“ jsou jen výkřikem do tmy, bezvýznamným prázdným gestem, které nikomu nepomůže.   Vlastně ano, pomůže. Čím větší počet uprchlíků, tím větší zisk pro uprchlický průmyslový byznys od pašeráků až po neziskové organizace. Když se zločin pr...
2015-08-09
2018-03-06 09:03 Petice za zachování současné ředitelky MŠ Doubek Pardubice - Svítkov paní Mgr. Mirky Novákové
My, níže podepsaní a podepsané, prostřednictvím této petice žádáme: 1.  Aby ředitelkou Mateřské školy Doubek Pardubice – Svítkov a Lány na Důlku, K Dubině 693, Pardubice  byla i nadále paní Mgr. Mirka Nováková (jmenována zřizovatelem), s níž jsou spokojeni rodiče – zákonní zástupci, občané obce Pardubice a další občané České republiky, kteří ji profesně nebo lidsky znají. 2.  Aby byl zachován souč...
2018-02-17
2018-03-05 11:05 PETICE ZA ZACHOVÁNÍ HISTORICKY CENNÝCH BUDOV V MAJETKU MĚSTA BRNA (Ukončeno)
My, níže podepsaní občané, vyzýváme vedení města Brna, konkrétně strany a hnutí ANO2011, TOP09, KDU-ČSL, Stranu zelených a Žít Brno s podporou Pirátů, aby dále nepokračovalo ve snahách o získání ploch v lokalitě "Ponava" výměnou za odprodej historicky cenných domů v centru města Brna, které jsou kulturním dědictvím našich předků a pýchou města a jeho obyvatel.   V minulém roce ztroskotala snaha o...
2018-01-28
2018-03-05 10:40 Petice proti způsobu kontroly motocyklů při STK (Ukončeno)
PETICE proti způsobu kontroly motocyklů při STK dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané České Republiky (dále jen účastníci petice), prostřednictvím této petice, jsme zásadně proti podmínkám nastavených při kontrole motocyklů při STK, jak je uvedeno níže. Účastníci petice nesouhlasí, aby byli při kontrolách nuceni demontovat d...
2017-05-09
2018-03-04 19:15 PETICE ZA SLUŠNÉ BYDLENÍ NA MOSTECKU
My,slušní občané tohoto regionu,vyzýváme vládu ČR,aby učinila změny zákonů o bydlení. Již dále nemíníme trpět znečištěné a neustále štěnicemi kontaminované domy ve kterých žijeme společně s nepřizpůsobivými občany. Naše nemovitosti ztrácejí na své hodnotě a dosavadní řešení cítíme jako diskriminační vůči nám. Navrhujeme omezit prodej nemovitostí realitním kancelářím,které je dále nepřizpůsobivým o...
2017-02-16
2018-03-04 10:31 Petice na podporu komunitního centra KlubArt třináctka - uměním spolu
                Podporuji vznik komunitního centra KlubArt Třináctka – uměním spolu, obecně prospěšné společnosti Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s., jehož základem je vybudovat v prostorách objektu Panská 361/13, komunitní a integrační centrum, které bude sloužit v souladu s potřebami místních obyvatel ke vzdělávacím akcím (workshopy, přednášky, výukové kurzy a semináře), kulturním a...
2017-09-16
2018-03-02 14:20 Petice proti Dominikovi jako DJ na GC
Zdravím všechny, co klikli na tenhle odkaz. Už mě nebaví, co pouští mistr Dominik na diskotékách. Vás taky ne? Tak se podepiště a společne zařídíme lepší diskotéky na GC! Myslím, že DJ Ondra je mnohem lepší. Děkuji za pozornost a peace ...
2017-10-27
2018-03-01 11:04 nechceme zákaz poloautomatických zbraní
My, níže podepsaní občané České Republiky, žádáme vládu České Republiky, aby odmítla jakýkoliv diktát EU, týkající se zbraňové legislativy Evropská komise má v plánu nám, občanům České Republiky, zakázat legální nákup poloautomatických zbraní.  Důvodem je prý možnost zneužití teroristy, ale já se ptám.... Měl někdo z teroristů v ruce legálně drženou zbraň ? Ne, neměl, všichni měli automatické, ner...
2015-11-21
2018-02-27 08:55 Kastrace přemnožených koček v obci Bílovice nad Svitavou, Kollárova 384.
Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o podpis. Zabere Vám to asi 15 vteřin Vašeho drahoceného času. Jedná se o přemnožené kočky v dané oblasti..Konkrétně na ulici Kollárova 384 je neobydlený dům ve kterém majitel, který bydlí v Brně má nekontrolovaně koček a ty se množí a způsobují širokému okolí nemálo problému. Je nutno kočky pochytat, přeléčit, vykastrovat a nabídnout k adopci...Pokud bude do...
2018-01-23
2018-02-26 18:35 Omezení zbraní
Téměř každý týden se v médiích objeví případ zneužití legálně držené zbraně. Velmi často se ukazuje, že střelné zbraně vlastní lidé, kteří nejsou duševně, morálně ani eticky způsobilí vlastnit prostředek, jehož dopad je téměř vždy fatální a špatné rozhodnutí se nedá vzít zpět. Všimněte si též, jak často dochází ke kriminálním činům myslivců se svými zbraněmi. Když se podíváte mezi ně, nenarazíte n...
2015-02-26
2018-02-25 18:13 Petice proti výstavbě nové budovy na zahradě 55. MŠ v Plzni
My, níže podepsaní, občané Plzně prostřednictvím této petice žádáme ÚMO3 Plzeň, aby nestavěl novou budovu v areálu 55.MŠ Plzeň na adrese Mandlova 7, Plzeň, na místě krásných zdravých vzrostlých stromů. Na místě záměru stavby se dlouhodobě nachází Trnkova zahrada, která by byla stavbou znehodnocena. Touto peticí usilujeme jednak o záchranu zeleně, dále o opětovné zvážení zastupitelů, zda výstavba n...
2017-01-25
2018-02-24 16:38 Против Отпадането на ПСИХОЛОГИЯТА като Учебен предмет и за Тренинги за социално-емоц. умения в уч-ще
  Уважаеми колеги, преподаватели, родители и съмишленици,        През последните няколко месеца, последвали приемането на Закона за предучилищно и училищно образование и основаните на него поредица от документи на МОН – наредби, учебни планове и други, почти всички свързани с образованието гилдии, а и родителски общности, взеха пряко и решително отношение към тях, и протестираха под една или друг...
2016-02-10
2018-02-23 22:19 Petice za odvolání Andreje Babiše, ministra financí ČR
Bohuslav Sobotka, premiér vlády ČR Úřad vlády ČR, Nábřeží Edvarda Beneše 4,                                                                                 118 01  Praha                                                                                                                                           ve Vysokém Mýtě dne 6.3.2017   Petice za odvolání Andreje Babiše, ministra financí ČR  dle č...
2017-03-09
2018-02-23 16:41 Nechte jelena na Kvildě žít ! (Ukončeno)
Petice byla úspěšně ukončena!   Správa Národního parku Šumava díky silné vlně odporu upustila od odstřelu a nabídla jelena státním institucím! Lánská obora podala nabídku a projevila o jelena zájem. Jelen Standa by se měl do Lánské obory stěhovat do několika měsíců, ve chvíli, kdy shodí své paroží.Bude to tak bezpečnější pro převoz zvířete. MŽP Richard Brabec vyjednal místo v tzv. naučné části obo...
2018-02-21
2018-02-22 18:50 Petice za Přejmenování "Letiště Václava Havla", na - "Letiště Karla Kryla"
My, níže podepsaní občané České Republiky, požadujeme po Vládě České Republiky ke dni 30. výročí smrti Karla Kryla 3.3.2024, změnu názvu pražského letiště "Letiště Václava Havla" na "Letiště Karla Kryla", jakožto vyjádření úcty našemu československému a českému písničkáři, básníkovi a hlavnímu představiteli československého protikomunistického protestsongu v letech 1963 - 1989......
2018-01-10
2018-02-21 11:45 DEJME STOPKU ŘÁDU !!
Žádáme zrušení tzv. "disciplinárního řádu pro fanoušky" jelikož jeho pravý důvod je napumpovat svaz a rozeštvat to mezi námi fanoušky ..  A to je nepřijatelné a neakceptovatelné !! Podepište to co nejvíce z vás ať uvidí tu sílu !!...
2018-02-03
2018-02-18 21:46 Petice proti hanobení symbolů ČR
My občané ČR se rázně ohrazujeme proti hanobení státních symbolů, symbolů prezidenta a  sídla prezidenta ČR a žádáme vládu a poslance ČR o doplnění příslušného zákona, o chybějící : hanobení státních a prezidentských symbolů ČR a sídla prezidenta ČR je trestným činem a uložit přísné tresty! dále žádáme rozpustit spolek ztohoven,který tuto činnost provádí a šíří nenávist  vůči panu prezidentovi!  ...
2016-06-27
2018-02-18 09:21 Křesťané a křesťanky za přijetí zákona o sociálním bydlení
Křesťané a křesťanky za přijetí zákona o sociálním bydlení Praha, 17. ledna 2017 Vážený pane místopředsedo, vážení poslanci a poslankyně KDU-ČSL, na otázku Olgy Pavlů, co jako předseda strany, která ve svém názvu nese křesťanství, soudíte o výroku vašeho stranického kolegy Jana Bartoška, který kritizoval návrh zákona o sociálním bydlení a napsal, že bydlení je zásluhová věc, jste odpověděl biblick...
2017-01-19
2018-02-17 19:04 NECHCEME IMIGRANTY
DEJTE NAM SVUJ HLAS POKUD NECHCETE IMIGRANTY V ČESKÉ REPUBLICE...
2015-09-02
2018-02-17 10:26 Petice za konsolidaci personálních vztahů v jihlavské nemocnici
My, níže podepsaní občané vyzýváme vedení Nemocnice Jihlava, aby vytvořilo podmínky pro návrat MUDr. Jana Procházky do řad lékařského personálu jihlavské nemocnice. Jsme toho názoru, že uvedený lékař je vzhledem ke svým zkušenostem i odborné pověsti pro chod naší nemocnice výrazným přínosem a okolnosti, které vedly k jeho odchodu, považujeme za nepřípustné. Je namístě, aby vedení příspěvkové organ...
2017-03-01
2018-02-16 13:22 Dabing seriálu Castle na zabití
  DĚKUJI Vám všem, kteří připojili svůj podpis i komentář. Zástupci televizní stanice i dabingového studia opětovně ignorovali naše připomínky. Jasně tím dali najevo, že jim o diváky vůbec nejde. Pro ně jsme jen zanedbatelné číslo, které jim sledovanost nesníží. Nebylo nás tolik, kolik bylo fanoušků Teorie velkého třesku. Já jsem naopak ráda, že se našlo tolik diváků, kteří se ozvali a dali najevo...
2014-08-05
2018-02-16 12:46 STOP KOLONIZACI ČR A ŽÁDOST O NAPRAVENÍ POLISTOPADOVÝCH KŘIVD
Stop kolonizaci ČR a nekompromisní požadavek. aby byly napraveny polistopadové křivdy! Stop církevním restitucím! Žádáme vyvlastnění majetku katolické církvi! Požadavek o odškodnění potomků obětí katolické církve, to je nás všech! Vyvlastnění majetku všem polistopadovým zbohatlíkům, kteří nedokáží, že ho nabyli právní cestou. Okamžité zavedení tvrdých antikorupčních metod, což umožní aby stát ušet...
2014-01-20
2018-02-15 19:30 PETICE ZA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S PARKOVÁNÍM VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ
My, níže podepsaní obyvatelé města Prostějova, vyzýváme zastupitele města Prostějova k jednání ve věci řešení problémů s parkováním v dané lokalitě. Magistrát města Prostějova v současné době písemně oslovuje občany, žijící v bloku rodinných domů počínaje ulicí „Jaroslava Kučery“ až po ulici „V polích“, k majetkoprávnímu dořešení užívání částí pozemku Statutárního města Prostějova. Pozemky, které...
2017-04-20
2018-02-14 14:02 Oprava skateparku
V Děčíně zoufale chybí místo, kde by se mohli scházet a sportovně vyžít vyznavači skateboardingu, bmx, in-line a kolobežek Stávající skatepark za zimním stadionem je již několik let ve zcela nevyhovujícím stavu, což bylo také částečně zapřičiněno tím, že se na jeho ploše několikrát konaly aktivity pro něž nebyl určen (moto trial, monster truck, atd.) Děčín ma bohatou skateboardingovou historii a z...
2017-11-15
2018-02-13 15:05 Zákaz stavby na sídlišti ul. Mírová
CHCE MĚSTO NOVÉ OBCHODNÍ CENTRUM NA MÍROVÉ ČI NIKOLIV? COPAK MÁ ZA LUBEM PAN PTÁČEK? A JDE MU MĚSTO V ÚSTRETY? Něco podivného se děje okolo louky nad Billou. Zatímco zastupitel Kunc požadoval v polovině loňského roku změnu využití této plochy z obchodní (označeno jako OK - občanské vybavení komerční zařízení plošně rozsáhlá) na bytovou, tak v prosinci se objevil požadavek na změnu pozemku s možným...
2017-04-22
2018-02-13 11:29 Zachovejte vepřín v Letech
Petice za zachování vepřína v Letech u Písku, který vadí některým aktivistům kvůli blízkému památníku cikánského pracovního tábora, který tam byl za války. Výkup za nadstandardní cenu a zbourání má financovat stát. Pokud i Vám přijde absurdní likvidovat toto užitečné zemědělské zařízení a utrácet veřejné peníze z výše uvedených iracionálních důvodů, stvrďte tuto petici svým podpisem....
2017-06-24
2018-02-13 11:04 Petice k založení politické strany
V souladu se Zákonem o politických stranách č.424/1991 sb. a se Zákonem o právu petičním č.85/1990 sb. stvrzuji svím podpisem, že: SOUHLASÍM ABY BYLA V ČR ZAREGISTROVANÁ POLITICKÁ STRANA Česká strana liberální spravedlnosti...
2017-01-17
2018-02-13 09:29 Ne dalšímu protestu taxikářů v Praze!
Ne dalšímu protestu taxikářů v Praze! Vážení čtenáři, prosím vyzvěte vládu České republiky, aby v pondělí 12. února taxikáři již neprotestovali. Taxikáři budou muset přijet před budovou vlády a trvat na výstup a jednání s taxikáři jinak to vypadá, ze se nic nestane. Doopravdy bych zde taxíky nechal zaparkované do té doby než by se premiér Andrej Babiš vyjádřil před taxikáři a novináři. V Česku a v...
2018-02-08
2018-02-13 07:55 Petice za zachování fotbalu na ostravských Bazalech
Požadujeme, aby byl současný fotbalový stadion na slezsko-ostravských Bazalech, ul. Bukovanského 4/1028, a pozemky k němu náležející, v duchu tradice, které toto místo pro fanoušky Baníku Ostrava má, i do budoucna zachován, popř. přestavěn a využíván pouze pro účely fotbalu. Nesouhlasíme se změnou územního plánu uvedených pozemků na jakýkoli jiný účel. Baník patří na Bazaly již přes 50 let. Nedovo...
2012-01-20
2018-02-10 23:50 Nevinnost Juliuse F. obviněn z týrání milovaneho syna
Julius F. je obviněn z týrání svého syna. Za což mu hrozí odnětí svobody až 15 let vězení. Julius vychovává svého syna Lionelka od narození bez matky. Julko je starostlivy otec o sveho syna staral vzdy svědomitě, Lionelka vychovaval jako každý rodič nikdy by mu tak jako popisovali media neublížíl. Ve čtvrtek 20.7.2017 Lionel spadl z klouzacky. Z pádu měl údajně otřes mozku. Julius mu opakovaně vy...
2017-07-26
2018-02-10 17:26 Pryč z Česka s romy co nepracují a neumějí se chovat!
Petice proti romům, kteří okrádají náš stát o peníze a je jim to ještě málo, tak k tomu kradou. Někteří se ani neumějí chovat k lidem, uráží je, znásilňují a vyhrožují. Vyhoďtě tenhle odpad z Česka!...
2014-01-19
2018-02-09 21:23 Zachraňte semilský Ostrov
VEŘEJNÉ ZÁCHODKY A HOSPODA NA OSTROVĚ? Městský park už nemá být městským parkem, ale náměstím. Vedení města plánuje v roce 2017 zastavět semilský Ostrov. Má zde vyrůst nové občerstvení s převlíkárnami a sociálkami a letní scénu pro divadlo i letní kino. Záměr nové výstavby v městském parku proběhl zcela bez veřejné diskuse o charakteru Ostrova a odpovídající odborné oponentury. Více info zde. V P...
2015-08-16
2018-02-09 19:58 Petice proti postihu řidičů taxislužby bez TAXAMETRU
Řidiči taxislužby bez taxametru jsou nespravedlivě postihováni kvůli zastaralému zákonu, který nepočítá s nástupem moderních komunikačních prostředků v taxislužbě, ačkoliv mají všechny platné doklady k provozování taxislužby. Požadujeme změnu zákonu aby bylo možné provozovat férové služby zákazníkům, kteří mají zájem o bezpečnější a levnější přepravu s využitím mobilních aplikací UBER a podobných....
2016-02-24
2018-02-04 16:57 Zrušení newbie unikátů z Hatratových laboratoří
My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o zastavení dodávky NB itemů do Hatratových laboratoří, zrušení současných NB itemů, případně jejich převedení na status bez newbie.  Vnímáme přísun těchto předmětů tak, že poškozují celý server Kelevar a odrazují velké množství nových, bývalých, ale i současných hráčů od hraní.  Děkujeme....
2018-02-03
2018-02-03 12:42 Petice za přejmenování nově vzniklého pruhu parkovacích míst (Nábřeží Kpt. Jaroše, Praha 7) na "Třída O. Mirovského"
Petice za přejmenování nově vzniklého pruhu parkovacích míst (Nábřeží Kpt. Jaroše, Praha 7) na "Třída O. Mirovského" My níže podepsaní žádáme přejmenování nově vzniklého pruhu parkovacích míst na Nábřeží Kpt. Jaroše, Praha 7 na "Třída O. Mirovského". Domníváme se, že pan O. Mirovský má lví podíl na vzniku těchto tolik potřebných parkovacích míst....
2018-01-31
2018-02-03 10:14 Hanobení hlavy státu musí být trestným činem.
Malovat tykadla politikům se nesmí.Urážet prezidenta republiky se stává běžnou záležitostí. Vyzýváme naše zákonodárce k přijetí zákona, kde bude jasně stanoveno co už je trestným činem....
2015-10-09
2018-02-02 23:02 Petice proti odchodu paní učitelky Jany Studnicové z MŠ Budovatelská
Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Rada města Zlína, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín ​ My, níže podepsaní rodiče, zákonní zástupci, přátelé  a žáci MŠ Budovatelská tímto vyjadřujeme nesouhlas s odchodem paní učitelky Jany Studnicové z Mateřské školy Zlín, Budovatelská 4819, příspěvková organizace,  760 05 Zlín, IČ 71007270. Z našeho pohledu js...
2017-12-05
2018-02-02 08:33 Kflori na hrad Kappa
Kflori je nejlepší healer a myslím, že by si zasloužila pasování na mečíka...
2018-01-30
2018-02-02 02:13 Chceme Gambrinus ligu ve hře FIFA!
Fotbalová asociace České republiky (FAČR) si klade nesmyslně přehnané finanční nároky za poskytnutí licence, která by umožňovala mít český fotbalový národní tým a českou Gambrinus ligu ve videohře FIFA, kterou produkuje EA Sports. Podle neoficiálních informací chce FAČR dokonce víc peněz, než např. anglický fotbalový svaz! Cílem této petice je ukázat, kolik fanoušků postoj FAČR zklamal (nebo cokol...
2011-08-09
2018-02-01 20:58 Chceme bezlepkový hamburger v ČR v McDonald´s
Podpořte petici, ať ukážeme, že zájem máme!...
2015-07-28
2018-02-01 18:27 Odvolat ministra Daniela Hermana
Vážený pane prezidente ČR a vážený pane premiére vlády ČR, my, občané ČR znepokojení bezpečnostními, kulturními i mezinárodně-politickými riziky, které pro Českou republiku představuje na postu ministra vlády ČR katolicko-pravicový extremista Daniel Hermann svou podporou Sudetendeutsche Landsmannschaftu, sudeťáckého revanšismu a neonacistického revisionismu, podporou různých teroristických skupin...
2016-10-22
2018-01-30 19:25 Podpora rehabilitace starého židovského hřbitova v Prostějově
Jsme občané České Republiky, žijeme v zemi, která je naším domovem a byla i domovem našich předků. Naše generace je první, která může vetšinu života prožít ve znovu nabyté svobodě.  Tato země, politici i my sami se často rádi oháníme tím, že navazujeme na tradici demokratického prostoru uprostřed neklidné Evropy. Že co se demokracie a svobody týká, jsme žáky a následovníky Masaryka. Jak tehdy vypa...
2017-01-14
2018-01-29 22:29 Za odstranění pseudopomníku strážců hranic na Dyleni
Žádáme okamžité odstranění pseudopomníku strážců komunistických hranic na Dyleni. Vyzýváme radní města Chebu, aby zapůjčenou sochu pohraničníka vrátilo zpět do depozitáře.   Dne 11.července, vztyčili komunističtí pohrobci ozbrojených složek Pohraniční stráže na Dyleni (v Karlovarském kraji) sochu pohraničníka Golema. Je to nadlidská socha vojáka se psem, vytesaná v totalitních dobách jako symbol...
2016-07-21
2018-01-29 18:31 petice za zákaz používaní chemických postřiků v zemědelství
Tragedii venkova je používání chemickych látek na ošetření rostlin puda je bez organické hmoty bez žížal, brouku a dalších organizmů, hynou včely ve velkém!!!!  je zajimavé, že ve městech z ovzduším znečištěném benzopyrenem a ostatním mixem škodlivin nejsou takové úhyny jako na zdravém venkově zcela bez průmyslu a dopravy.Pouze chemický mix dodávaný do půdy zemědělci může za brutální rozvoj rakovi...
2017-12-07
2018-01-29 16:48 Manifest Zapomenutých
Manifest Zapomenutých zmiňuje současný stav společnosti v naší republice, zamýšlí se nad otázkami budoucnosti, v závěru nabízí cestu a vizi podtrhuje závěrečnou větou: "Vy, všichni Zapomenutí občané České republiky: Žádné strachy, spolu to zvládneme!".    Celý text Manifestu je k dispozici zde:  http://www.zet21.cz/wp/manifest-zapomenutych/    ...
2017-03-14
2018-01-29 11:24 Petice pro registraci politického hnutí Svobodného listu
Dobrý den vám všem, milý spoluobčané. Žijeme v demokratické zemi v níž ale vládne korupce a neustálé vládní skandály které ne jen české politice, ale i celé zemi velmi škodí a chceme opravdu žít v takových poměrech? Myslím že odpoveď je jasná, proto chceme založit právě HnutíSvobodného listu. Abysme dokázali něco změnit. Nejsme doposuď nijak politicky angažovaní, ale s vaší podporou můžeme opravdu...
2018-01-22
2018-01-28 09:10 Zrušení,zákaz všech výkupů psů! A to i legálních firem!
Prosíme o podepsání petice proti nožírnám a výkupu psů ,které ve velkém prodávají své odchovy!Pokud tyto výkupy nebudou existovat,nebude odběr štěňat do cizích zemí,zverimexů.... Foto net....
2017-10-11
Facebook