Vyjádření nespokojenosti s vyjednaným nárustem mzdy v PKS u ČD, ČD Cargo a SŽDC.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook