Financujte prosím REÁLNÝ SPORT, ne profesionály, ne olympijský výbor!

Petice je určená vládě ČR a poslancům Parlamentu ČR po říjnových volbách 2017.

Vážení členové vlády České republiky, vážené poslankyně a poslanci Parlamentu ČR.

Oslovujeme vás jménem živých, reálných sportovců sdružených ve sportovních klubech, ve kterých sportuje 98 % aktivních sportovců ČR.

Oslovujeme vás jménem sportovních klubů, základních článků sportu, kterým byla po roce 2012 opatřeními MŠMT téměř zastavena podpora ze strany státu.

Neoslovujeme vás jménem 2% profesionálních sportovců a reprezentantů, kteří jsou dnes díky programům MŠMT a aktivitám ČOV luxusně zabezpečeni a tráví většinu roku na kempech mimo Českou republiku.

Fakta   

Do sportovních klubů = základních článků sportu, přišlo od střešních sportovních svazů dle účetních uzávěrek sportovních klubů v sedmi okresech Ústeckého kraje za rok 2016 prokazatelně pouze 3,72% z celkové částky deponované prostřednictvím MŠMT. Města a obce poukazují 34%, kraje 4%, členský příspěvek 14%, ostatní 44%. Situace v ostatních krajích je totožná.

Výsledkem fatální změny financování českého sportu stran MŠMT a ČOV po roce 2012 bylo:
a. téměř neomezené financování profesionálního sportu a reprezentace státem
b. zastavení financování sportu v základních článcích sportu = ve sportovních klubech

Dva nejzřetelnější výstupy „systému MŠMT a ČOV 2012“
a. luxusní financování profesionálů a reprezentace
b. pokles členské základny o 20%, pokles stavu mládeže o 30%
c. paradoxně i prokazatelný pokles výkonnosti českého sportu na mezinárodní úrovni

Na základě uvedených nezvratných dat a na základě aktuální korupční aféry na MŠMT, Vás žádáme o:

1. Okamžité zastavení současného systému financování sportu státem (modelu 2012), který financuje téměř výhradně úzkou skupinu profesionálních sportovců a reprezentantů


2. Odbornou analýzu sportu v České republice, která:
• Definuje priority sportu v ČR
• Navrhne systém řízení sportu v ČR mimo aktuálně korupční prostředí na MŠMT
• Určí transparentní a funkční financování, včetně jasné, jednoduché kontroly

3. Transparentní přímou podporu základních článků sportu = sportovních klubů, které jediné zajišťují pohybové aktivity obyvatel a mládeže

4. Zamezení vlivu osob jako je Jiří Kejval a členů vedení ČOV, kteří zastupují výhradně nejkvalitnější profesionální sportovce a reprezentanty a jsou hlavními architekty současného nefunkčního a korupčního modelu financování sportu na MŠMT po roce 2012 

 

Archy pro vytištění: 

http://prozdraviasport.cz/aktuality/82-petice 


Mgr. Petr Adam, Květoslav Svoboda, Mgr. Zdeněk Kubec, Prof. Zdeněk Vostracký

prozs-banner-v22.png


PRO Zdraví a Sport    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook