Významné posílení signálu mobilních operátorů (O2, T-Mobile, Vodafone) v obci Malá Úpa a okolí

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

za významné posílení signálu mobilních operátorů v obci Malá Úpa

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:  

  • Obec Malá Úpa má nedostatečné pokrytí mobilním signálem všech tří největších mobilních operátorů - O2 Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „mobilní operátoři“).
  • Obec Malá Úpa má sice 135 trvale žijích obyvatel, ale během zimní a letní sezóny se stává velkým horským střediskem, které během roku navštíví více než 100.000 hostů a na špatné pokrytí mobilním signálem si stěžují všichni, občané i hosté Malé Úpy.
  • Obec Malá Úpa leží na hranici s Polskem a je prvním místem, které polský turista navštíví, Malá Úpa se tak stává vizitkou České republiky.
  • Obec Malá Úpa je charakteristická rozptýlenou zástavbou, skládá se z několika lokalit, vzdálených od sebe několik kilometrů, částečně v členitém terénu. I to může způsobovat, že pokrytí mobilním signálem v naší obci není dobré, na několika místech je dokonce nulové. Špatné pokrytí se týká i spodního úseku státní silnice č. 252 od katastrální hranice obce Malá Úpa až do Horního Maršova – Temného Dolu, jehož obyvatelé si na signál stěžují také. A vzhledem k odlehlosti Malé Úpy od ostatních měst a obcí je pro nás možnost komunikace důležitější než kdekoliv jinde.
  • V případě nehody (např. lyžařského úrazu) není možné se dovolat na tísňové volání včetně telefonu na jednotky záchranného integrovaného systému (zejména hasiči), Horskou službu ČR (zranění na sjezdovce atd.).
  • Provozovatelé penzionů, chat a chalup nemají kvalitní příjem mobilního signálu ani u jednoho ze tří mobilních operátorů, a tak nejsou schopni reagovat na poptávky hostů.
  • Žádost o posílení signálu byla zaslána na všechny tři mobilní operátory v listopadu 2017, Vodafone Czech Republic, a.s. oznámil posílení v části obce, zbylí dva operátoři však na území Malé Úpy nepočítají s rozšířením a posílením signálu.

My, níže podepsaní občané – trvale žijící, sousedé i hosté Malé Úpy a okolí

žádáme Český telekomunikační úřad

o významné posílení signálu mobilních operátorů (O2, T-Mobile, Vodafone) v  obci Malá Úpa a okolí

Petiční archy budou k dispozici k podepsání na Informačním centru v Malé Úpě a ve Veselém výletu v Horním Maršově


Karel Engliš    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Pokud chcete podepsat tuto petici, kterou vytvořil(a) Karel Engliš, vyplňte formulář níže. Autor petice uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook