Petice za zřízení oploceného výběhu pro psy v Hostivařském lesoparku v Praze

My, níže podepsaní občané, 

bychom rádi podpořili zřízení oploceného výběhu pro psy na území Hostivařského lesoparku v Praze, o rozloze cca 50x100m (5000m2..či větší), s min 2 metry vysokým plotem a odpakovým košem na exkrementy.

Ne všichni majitelé psů chtějí, či mohou pouštět své psy navolno. Řešením pro všechny zúčastněné jsou oplocené výběhy pro psy, kterých je na území Prahy a přilehlém okolí bohužel velmi málo.

Oplocený výběh přináší radost nejen pro psy, kteří si mohou volně zaběhat, ale i spokojenost pro majitele psů a jejich vědomí, že svým plnohodnotným členům rodiny mohou dopřát volný pohyb a nakonec i pro ostatní návštěvníky parku, že se sníží počet volně pobíhající psů po parku. Věříme, že zřízení oploceného výběhu přinese bezpečnější prostředí pro všechny zúčastněné.

Hostivařský park má cca 140 ha. Tedy dostatečně velká plocha pro soužití občanů a jejich dětí, sportovců, psů i ostatních zvířat.

Svým podpisem plně souhlasíme s textem této petice.

Snímek_obrazovky_2017-11-16_v 15.33_.53_.png


Radka Linková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici


NEBO

Vaše e-mailová adresa nebude publikována na našem webu. Autor petice ale uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.
Facebook